Mikä on valkoinen aukko?

Kysymyksessä on ikään kuin mustan aukon vastakohta.

Whitehole

Kun musta aukko imee kaiken aineen ympäriltään, valkoinen aukko taas syöksee ainetta ulos. Valkoiset aukot ovat Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian yhtälöiden täysin hypoteettinen matemaattinen ratkaisu. Niiden olemassaolosta ei voida siis olla varmoja.

Matemaattisesta näkökulmasta tarkasteltuna valkoista aukkoa voidaan pitää mustana aukkona, jossa aika kulkee taaksepäin. Ajatus liittyy siihen, että suhteellisuusteorian fyysiset lait pätevät ajan suunnasta riippumatta.

Todellisuudessa eivät kuitenkaan vaikuta vain sellaiset luonnonvoimat kuin painovoima. Arkikokemuksen perusteella tiedetään, että ajan suuntaa ei voi muuttaa: kun kananmuna putoaa lattialle, se rikkoutuu – järjestys vaihtuu epäjärjestykseksi.

Todellisessa maailmassa prosessit etenevät aina niin, että epäjärjestyksen kokonaismäärä kasvaa. Siksi päinvastaista, ajan kulkusuunnan vaihtumista vastaavaa, tapahtumasarjaa ei nähdä koskaan. Kun muna on kerran mennyt rikki, se ei voi tulla enää ehjäksi.

Einsteinin yhtälöillä on useita ratkaisuvaihtoehtoja. Kiinnostavimpia ovat ne ratkaisut, jotka sopivat havainnoitavissa olevaan fyysiseen todellisuuteen. Käytännön syistä fyysikot tekevät työtään helpottavia oletuksia.

Tällöin on kuitenkin olemassa vaara, että saadaan tuloksia, jotka eivät vastaa fyysistä todellisuutta. Valkoisen aukon hypoteesi on todennäköisesti tällainen, sillä laskelmat perustuvat hyvin pelkistettyyn käsitykseen universumista.