Selviytyykö ihminen avaruudessa?

Voiko ihminen ylipäätään selviytyä avaruudessa? Voidaanko sinne joskus perustaa teollisuutta? Vastaukset näihin kahteen kysymykseen määräävät pitkälti sen, lähetetäänkö avaruuteen ihmisiä vai robotteja.

Apollo program

Niille, joiden haaveena on Aurinkokunnan asuttaminen, miehittämättömät lennot eivät riitä. Monet tutkijat asettaisivat niiden asemesta etusijalle robottiyhdyskunnat. Vuonna 1989 tähtitieteilijä Harry Shipman laati kaavion, joka esittää avaruuden valloitukselle neljä mahdollista ennustetta. Hänen mukaansa avaruusmatkojen tulevaisuuden määräävät vastaukset kahteen keskeiseen kysymykseen: 1) Voiko ihminen elää avaruudessa? 2) Kannattaako avaruuteen perustaa teollisuutta?

Ensimmäiseen kysymykseen ei kuulu vain se, miten ihminen kestää säteilyä, painottomuutta tai alhaista painovoimaa, vaan myös se, voidaanko avaruuteen luoda omavarainen yhdyskunta. Saatavilla täytyy olla vettä, ja elintarvikkeita täytyy voida tuottaa suljetussa järjestelmässä, joka ei vaadi juuri lainkaan ulkopuolisia resursseja.

Teollisuus voi olla kaivostoimintaa, jossa etsitään helium-3:a Kuusta tai raaka-aineita Kuusta tai asteroideilta. Polttoaineen tuotanto Kuussa on myös yksi mahdollisuus samoin kuin painottomuuteen perustuva elektroninen tai farmaseuttinen teollisuus.

Vastaukset Shipmanin kahteen kysymykseen antavat neljä skenaariota, joista vain kahteen sisältyvät miehitetyt avaruusmatkat. Shipman esittää, miten avaruustutkimus voi kehittyä, jos käytetään hyväksi olemassa olevia mahdollisuuksia. Se, miten käytännössä toimitaan, riippuu ihmisten suhtautumisesta – toisin sanoen siitä, perustuuko avaruuden valloitus haaveisiin, taloudelliseen kannattavuuteen vai tieteellisiin päämääriin.

Haaveiden ja tieteellisen tutkimuksen välissä ovat yritysmaailman edustajat, joiden ainoana tavoitteena on hyödyntää avaruutta taloudellisesti. Ehkä juuri heidän laskelmiensa vuoksi ihmisiä aikanaan lähetetään kauas Aurinkokuntaan. Näin voi tapahtua, jos päädytään siihen, että on helpompaa ja halvempaa perustaa avaruuteen teollisuutta, jonka työvoimana ovat ihmiset robottien sijaan.

Vielä ei tiedetä, voiko ihminen ylipäätään elää avaruudessa ja voidaanko siellä tuottaa mitään arvokasta. Pitkällä aikavälillä on ehkä hyötyä siitä, että ihmisiä asuu muillakin taivaankappaleilla. Maassa voi tapahtua kaikenlaista aina asteroidien törmäyksistä vakavaan saastumiseen ja suuriin ilmastonmuutoksiin. Avaruuden siirtokunnat eivät voi pelastaa niitä, jotka ovat jääneet Maahan, mutta ehkä osa ihmisistä jää henkiin ja siten ihmiskunnan tietämys ja tekniikka säilyvät, kunnes olosuhteet Maassa jälleen ovat suotuisat.