Isoja kiviä on avaruudessa harvassa

Miten avaruusalus kestää törmäykset avaruudessa kovaa vauhtia liikkuvien kivien ja muiden kappaleiden kanssa?

rum shuttle på vej mod rummet
© Shutterstock

Avaruusalusten ja satelliittien pintaan ropisee jatkuvasti pölyä, kiviä ja muita avaruudessa kiertäviä kappaleita. Suurin osa näistä on kuitenkin niin pieniä, että ne eivät aiheuta vahinkoa, vaikka ne liikkuvatkin useiden kilometrien sekuntivauhtia. Avaruusalukset on suunniteltu niin, että niiden ulkorakenteet kestävät senttimetrin levyisten kappaleiden osumat. Todennäköisyys, että avaruusalukseen iskisi tätä suurempi murikka, on pieni. Kookkaita lohkareita liikkuu avaruudessa harvakseltaan. On laskettu, että Maahan osuu vuorokauden aikana 1–10 nyrkin kokoista kappaletta. Se ei ole järin paljon, kun ottaa huomioon, että Maan pinta-ala on puoli miljardia neliökilometriä. Tilastojen valossa avaruusmatkustajien ei siis tarvitse kantaa kovin suurta huolta kolareista kivien kanssa. Toisaalta jos kävisi niin ikävästi, että nyrkin kokoinen kappale ajautuisi törmäyskurssille avaruusaluksen kanssa, siitä syntyisi pahaa jälkeä. Avaruudessa liikkuvien lohkareiden nopeus antaa suhteellisen pienillekin kappaleille melkoisesti energiaa. Nyrkin kokoisen kappaleen osuminen alukseen vastaisi 100 kilon räjähdysainelatauksen räjähtämistä. Paljon pienemmänkin kappaleen osumalla voisi olla tuhoisat seuraukset. Törmäysvaara vaihtelee sen mukaan, missä päin avaruutta sattuu liikkumaan. Tähtienvälisessä avaruudessa on jokseenkin tyhjää. Myös Aurinkokunnan laidoilla Oortin pilvessä ja Kuiperin vyöhykkeellä, missä komeetat syntyvät, etäisyydet kappaleiden välillä ovat jo niin suuret, että vaarallisen kokoisiin murikoihin tuskin törmää.