Vain Maassa kamara liikehtii kappaleina

Onko Maa Aurinkokunnan ainoa planeetta, jonka kuori koostuu liikkuvista laatoista?

Landskab med aktivitet fra tektoniske plader
© Shutterstock

Maapallo on Aurinkoa kiertävien kappaleiden joukossa ainut-laatuinen paitsi siksi, että sille on nestemäisen veden ansiosta syntynyt elämää, myös siksi, että sen kamara koostuu liikkeessä olevista osista. Niin sanotut litosfäärilaatat ”kelluvat” ydintä ympäröivän vaipan päällä. Litosfäärin eli kivikehän alla sijaitsevan vaipan yläosan, astenosfäärin, sulassa kiviaineksessa esiintyy melko hitaita ja laaja-alaisia virtauksia. Magma, joksi sulaa kiviainesta kutsutaan, työntää liikkuessaan maankuoren laattoja eri suuntiin. Tätä ilmiötä nimitetään laattatektoniikaksi. Sitä vastaavaa pinnanalaista tapahtumasarjaa ei ole havaittu millään muulla Aurinkokunnan planeetalla. Maassa laattatektoniikka selittää muun muassa vuorten poimuttumisen. Poimuvuoristo syntyy kahden laatan törmätessä toisiinsa niin, että alkuvaiheessa vaakasuorassa olevat kivikerrostumat työntyvät vastakkain ja kohoavat. Rakenteeltaan Maata muistuttavan Venuksen pinnanmuodostuksessa on viitteitä tällaisesta tilanteesta. Venuksessa geologinen toiminta ilmenee kuitenkin vulkaanisena aktiivisuutena. Siksi planeetan pintaa muokkaavat lähinnä uusien tulivuorten purkausaukkojen syntyminen ja niistä pursuvat laavavirrat, jotka siirtävät lämpöä planeetan sisäosista pinnalle. Kraattereista voidaan päätellä, että myös Mars on ollut samalla tavalla geologisesti aktiivinen. Siellä sijaitsee Aurinkokunnan korkein vuori, yli 20 kilometriä korkea Olympus. Nyt Marsin pinta näyttää lähes muuttumattomalta. Eniten Maan laattatektoniikkaa muistuttava ilmiö esiintyy Jupiterin kuissa Ganymedeksessä ja Europassa. Niissä laattoja vastaavat jäämuodostumat, jotka kelluvat meressä. Ne saavat aikaan korkeudeltaan vaihtelevia pinnanmuotoja. Jääpeitettä muokkaava vulkaaninen toi-minta perustunee kummassakin kuussa vuorovesivoimiin.