Shutterstock

Miten mitataan toisen planeetan lämpötila?

Nykyään tiedetään, miten lämmintä tai kylmää on Aurinkokunnan planeetoilla, mutta miten niiden lämpötila oikein mitataan?

Vieraiden planeettojen lämpötila määritetään säteilystä, joka lähtee niiden pinnalta. Jos planeetan pinta on kylmä, siitä lähtee pitkäaaltoista infrapunasäteilyä. Lämpimän planeetan infrapunasäteily on lyhytaaltoista.

Infrapunasäteilyn voimakkuus lasketaan vertaamalla planeetasta heijastuvaa säteilyä Auringon infrapunasäteilyyn. Niiden ero kertoo planeetan lämpötilan.

Tarkin tulos saadaan, kun mitataan infrapunasäteilyn voimakkuus eri aallonpituuksilla ja etsitään se aallonpituus, jolla säteily on voimakkainta.

Mittaukseen liittyy kuitenkin myös epävarmuustekijöitä. Täytyy muun muassa varmistaa, että säteily todella tulee planeetan pinnalta. Ensimmäisissä mittauksissa saatiin esimerkiksi Venuksen lämpötilaksi paljon alhaisempi lukema kuin todellinen eli 464 astetta. Virhe johtui siitä, että ensin mitattu säteily tuli Venuksen kaasukehän pilvistä.

Säteily kertoo lämpötilan

Taivaankappaleiden lämpötila käy ilmi niiden infrapunasäteilystä. Kylmien kappaleiden säteily on pitkäaaltoista, lämpimien lyhytaaltoista.