Shutterstock

Syanobakteerit tekevät marsilaisista omavaraisia

On saatu näyttöä siitä, että Maan sitkeähenkiset eliöt voivat tuottaa Marsissa sekä happea että ravintoa.

On osoitettu kokeellisesti, että sinilevinä tunnetut syanobakteerit selviävät Marsia vastaavissa olosuhteissa. Tämä avaa uusia näköaloja Marsiin visioidulle siirtokunnalle, koska sen pitää tulla toimeen ilman huoltokuljetuksia.

Syanobakteereilla on ollut tärkeä osa Maassa. Ne muuttivat 2,4 miljardia vuotta sitten ilmakehää kasvattamalla yhteyttäessään hapen määrää ja tasoittamalla näin tietä hapesta riippuvaisille eliöille – ihmistä myöten.

Bioreaktorissa (pieni kuva) on onnistuttu kasvattamaan syanobakteereja (iso kuva) pelkästään Marsissa esiintyvillä kaasuilla ja muilla aineilla.

© ZARM/University of Bremen

Lisäksi syanobakteereilla on ainutlaatuinen kyky sitoa typpeä ilmasta ja muuttaa sitä orgaanisiksi aineiksi. Ne tuottavatkin biomassaa siellä, missä muut eliöt eivät pysty. Kaavailtu Mars-asema vaatii sekä happea että biomassaa.

Pieni paine ei tapa

Pitkä koesarja saksalaisessa Bremenin yliopistossa valotti mahdollisuuksia kasvattaa syanobakteereja Marsin kaltaisessa ympäristössä. Bioreaktoriin lisättiin eri suhteissa typpeä ja hiilidioksidia, joita kumpaakin esiintyy Marsin kaasukehässä.

Tutkimus paljasti, että sitkeähenkiset eliöt sietävät painetta, joka on vain kymmenesosa Maassa vallitsevasta ja kymmenen kertaa niin suuri kuin Marsissa. Kävi myös ilmi, että syanobakteerit viihtyvät bioreaktorissa, kun typen osuus on 96 prosenttia ja hapen osuus neljä prosenttia.

Tulevaisuudenvisiossa Marsia muokataan Maan tapaiseksi planeetaksi. Maankaltaistamisessa kestävät syanobakteerit voivat saada tärkeän osan, koska ne tuottavat happea.

© Shutterstock

Marsin kaasukehässä suhde on melkein päinvastainen, mutta kokeiden mukaan pieneliöitä voidaan kasvattaa planeetalla esiintyvillä aineilla.

Ennen pitkää saattaa olla mahdollista maankaltaistaa Marsia samalla periaatteella kuin Maa aikoinaan muuttui. Silloin punaisesta planeetasta tulee vihreä.