GSFC/SVS/NASA

Marsissa piilee vesijärviä

Tutkamittaukset vahvistavat teorian, jonka mukaan Marsin etelänavan jääpeitteen alla on vesitaskuja. Jäänalaisissa järvissä saattaa viihtyä karuja oloja sietäviä mikrobeja.

Mars Express -luotain on lopulta löytänyt sen, mitä tähtitieteilijät ovat etsineet vuosikymmeniä. Luotaimen tutkan mittaukset viittaavat siihen suuntaan, että Marsin etelänavan jään alla on nestemäistä vettä.

Mittaustulokset analysoitiin Italian Kansallisessa astrofysiikan tutkimuslaitoksessa, eikä tuloksissa ole sijaa epäilylle.

Mittaukset paljastivat neljä järveä

Jo vuonna 2018 löydettiin 29 tutkamittauksen pohjalta merkkejä siitä, että jääpeitteen alla saattaisi olla vesitaskuja. Tulos herätti huomiota, mutta moni tutkija suhtautui siihen epäillen.

Marsin etelänavan jääpeitteen alla on taskuja, joissa luultavasti on vettä (siniset alueet). Suurin taskuista on noin 20 kilometriä leveä. Vesi on todennäköisesti hyvin suolaista, mutta mahdollinen elämä on siinä hyvässä suojassa säteilyltä.

© Lauro et al./Nature Astronomy & ESA / G. Neukum (Freie Universität, Berlin)/Bill Dunford

Nyt italialaistutkijat ovat tehneet vielä perusteellisempia analyyseja Mars Expressin tekemästä 134 mittauksesta. Tuokset eivät todista jään alla olevan vain yhtä vaan peräti neljä järveä.

Tutka näkee jään läpi

Mittaukset on tehty MARSIS-laitteella. Se lähettää radioaaltoja, jotka heijastuvat Marsin pinnan eri kerroksista, ja heijastumisvoimakkuus osoittaa, mistä kerros todennäköisesti koostuu. Yli kilometrin syvyydessä on niin voimakkaita heijastuksia, että ne voivat tutkijoiden mukaan tulla vain vedestä.

© R.Orosei et al. 2018/Univ. Rome/ASI/NASA/ESA, ESA & Ken Ikeda Madsen

Tutka paljasti vettä jään alla

Mar Express skannasi Marsin etelänavan jääpeitteen 40 metrin mittaisella antennilla.

Radioaallot kertovat jääpeitteen kerrokset

Jäästä heijastuvien radioaaltojen voimakkuus osoittaa, mitä materiaaleja kerroksiin sisältyy. Ylin kerros koostuu puhtaasta jäästä.

Kerroksissa vuorottelevat jää ja pöly

Puhtaan jääpinnan alla vuorottelevat jää- ja pölykerrokset aina 1,5 kilometrin syvyyteen asti.

Nestemäinen vesi hohtaa jään alla

Vaalea kerros osoittaa, että radioaallot heijastuvat hyvin voimakkaasti. Tämä kertoo sen olevan vettä.

Jos jään alla on tosiaan sulaa vettä, sen täytyy olla hyvin suolaista, jotta se ei jäädy, tai sitten marsperästä täytyy heijastua lämpöä.

Kovia kestävä elämä on hyvässä suojassa

Tutkijat ovat laskeneet, että lämpötila 1,5 kilometrin syvyydessä jääpeitteen alla on noin -68 °C. Mahdollisen elämän täytyy siksi kestää kovaa kylmyyttä ja erittäin suolaista ympäristöä. Toisaalta se on hyvin suojassa voimakkaalta kosmiselta säteilyltä, jolle Marsin pinta altistuu.

Tutkijat käyvät seuraavaksi läpi Marsin pohjoisnavan tutkamittaukset, jotta nähdään, onko myös siellä jään alla merkkejä vedestä.