Shutterstock
Mars mönkijä Curiosity

Marsin mysteeri selvitettiin

Marsmönkijä Curiosity löysi Galen kraatterista kimpaleen harvinaista, kvartsia muistuttavaa tridymiitti-mineraalia vuonna 2016.

”Tridymiitin löytyminen kivenlohkareesta Galen kraatterista on yllättävimpiä havaintoja, joita Curiosity on tehnyt 10-vuotisella tutkimusretkellään Marsissa.”

Näin toteaa Kirsten Siebach, Nasan Mars-tiimiin liittyvä tutkija, uudessa artikkelissa Earth and Planetary Science Letters -julkaisussa.

Vuonna 2016 tehdyn löydön jälkeen Siebach kollegoineen alkoi tutkia kaikkia maapallon tridymiittilöytöjä. Tridymiittiä on pääasiassa löydetty kiviaineksesta Saksasta, Italiasta ja Ranskasta, ja sitä käytetään hyödyksi pienehköjä määriä hiekkapuhalluksessa.

Perusteellisten tutkimusten jälkeen alkoi hahmottua järkeenkäypä teoria.

Marsissa on saattanut olla tulivuoren alla magmaa, joka on läpikäynyt osittaisen jäähtymisprosessin, niin sanotun fraktioivan kiteytymisen, jonka lopputuotteena syntyy muun muassa kiteistä piitä. Purkauksessa tulivuori syöksi piitä sisältävää tuhkaa Galen kraatteriin ja sen lähiympäristöön. Hiekka hajosi vähitellen, ja lopulta jäljelle jääneet mineraalit erottuivat toisistaan, niiden joukossa piistä erottunut tridymiittikimpale.

Mars oli kosteampi ja ehkä lämpimämpi

Marsin tapahtumat olisivat lisäksi tuottaneet muita kemiallisia ilmiöitä ja aineita, muun muassa alumiinioksidia, jota myös löydettiin vuonna 2016.

Jos teoria tulivuorenpurkauksesta pitää paikkansa, kuten voidaan olettaa, purkauksen on täytynyt tapahtua kolme miljardia vuotta sitten, kun Mars oli muuttumassa kosteasta ja mahdollisesti lämpimästä planeetasta nykyiseksi kuivaksi ja kylmäksi maailmaksi.

Tridymiitti Mars

Harvinaista tridymiittiä, joka kiinnitti Nasan tutkijoiden huomion.

© NASA

Tridymiittilöydön tutkimukset viittaavat myös siihen, että Marsin vulkaaninen historia on monimutkaisempi ja kiehtovampi kuin oletettiin ennen marsmönkijä Curiosityn tutkimusretkiä.

Nasa lähetti Curiosityn tutkimaan Galen kraatteria, koska avaruushallinnon tutkijoilla oli ennakko-oletus siitä, että kraatterissa miljardi vuotta sitten virtasi joki.