Vuoroveden aiheuttama vedenkorkeuden vaihtelu

Miksi vuoroveden vaihtelu ei ole yhtä voimakasta kaikilla merialueilla?

Tidevandet overflyder Venedig
© Shutterstock

Vuorovesi-ilmiö esiintyy kaikkialla maapallolla, mutta sen voimakkuus vaihtelee. Joillakin rannikoilla vedenkorkeus saattaa vaihdella niin paljon, että paikoin veneet makaavat kuivalla hiekalla laskuveden eli luoteen aikana ja kelluvat vedessä nousuveden eli vuoksen vallitessa, kun taas toisaalla eroa tuskin edes huomaa. Vuoroveden aiheuttaman vedenkorkeuden vaihtelu määräytyy vedensyvyyden mukaan. Kun vuoksen aikaan vesi liikkuu rantaa kohti, vettä ikään kuin siirtyy syvemmältä matalammalle. Mitä matalampi ranta on, sitä suurempi on vedenkorkeuden vaihtelu. Vuoksen ja luoteen ero on erityisen suuri sellaisilla rannoilla, joissa vesimassat joutuvat työntymään kanaviin ja kapeisiin salmiin, tai paikoissa, joissa kahdelta eri merialueelta saapuvat vuorovesiaallot kohtaavat. Vuoroveden aiheuttama vedenkorkeuden vaihtelu ei ole yhtä voimakasta joka päivä. Vuorovesi-ilmiö johtuu Kuun ja Auringon vetovoimasta. Myös Maan pyörimisliike oman akselinsa ympäri vaikuttaa vuoroveteen. Vuoksen ja luoteen ero riippuu siitä, miten lähellä Maata Kuu on ja mikä on Kuun asema suhteessa Aurinkoon. Kuu vetää puoleensa vesimassoja niin Maan Kuun-puoleisella kuin vastakkaisellakin sivulla. Siksi rannikoilla voidaan yleensä havaita kaksi vuoksea ja kaksi luodetta vuorokaudessa. Täydenkuun ja uudenkuun aikaan Kuu ja Aurinko ovat Maan kanssa samalla suoralla. Silloin Kuun ja Auringon vetovoimat vahvistavat toisiaan ja syntyy ns. tulvavuoksi. Vuoroveden aiheuttama vedenkorkeuden vaihtelu on normaalia heikompi ns. vajaavuoksen aikana, jolloin Aurinko ja Kuu ovat Maan suhteen suorassa kulmassa.