Vaikuttaako merenpinnan nousu Maan pyörimiseen?

Sulavista jäätiköistä tulee meriin vettä. Muuttaako se Maan pyörimisliikettä?

Merenpinnan nousu on yksi niistä tekijöistä, jotka voivat muuttaa Maan pyörimisliikettä.

© ALL OVER & SHUTTERSTOCK

Maa pyörähtää akselinsa ympäri tätä nykyä 86 400 sekunnissa, mikä vastaa vuorokautta.

Pyörimisnopeus pienenee kuitenkin hitaasti, koska liike aiheuttaa kitkavastuksen Maan ja ympäröivän avaruuden välillä. Vuorokausi pitenee sadassa vuodessa kaksi millisekuntia.

Sellaiset tekijät kuin vuorovesi, maanjäristykset ja meren keskikorkeus vaikuttavat Maan kitkavastukseen ja siten pyörimisnopeuteen.

Vuonna 1998 esitetyn päätelmän mukaan merivirtojen, lämpötilan ja suolapitoisuuden muutokset voivat muuttaa vuorokauden pituutta mikrosekunteja.

Eri tekijät voivat vaikuttaa vastakkaisilla tavoilla. Liike saa nyt esimerkiksi päiväntasaajan alueen pullistumaan, mutta kun pyöriminen hidastuu, Maasta tulee pallonpyöreä.

Se johtaa maanjäristyksiin, jotka jakavat massaa uudelleen, ja siitä pyöriminen saa vauhtia. Siksi on vaikea ennustaa, piteneekö vai lyheneekö vuorokausi, kun meri kohoaa.

Järistys kallistaa maan akselia

Maanjäristykset voivat kiihdyttää Maan pyörimistä muuttamalla massan jakautumista ja siirtämällä painopistettä.

Tsunamin vuonna 2004 aiheuttanut maanjäristys lyhensi Maan pyörähdysaikaa noin 3 mikrosekuntia ja käänsi akselia 17 senttiä.

Kuu jarruttaa Maan pyörimistä

Maan ja Kuun välinen jatkuva köydenveto hidastaa Maan pyörimisliikettä ja antaa Kuulle vauhtia.

Taustalla on vuoroveden soikea pullistuma, joka syntyy, kun Maan pyöriminen aiheuttaa kitkaa maankuoren ja meriveden välille.