Maan magneettinavat ovat vaihtaneet paikkaa monta kertaa. Viimeksi käännös tapahtui suunnilleen 800 000 vuotta sitten.

© KEN IKEDA MADSEN & SHUTTERSTOCK

Onko todellakin niin, että Maan navat vaihtavat paikkaa?

Maan magneettinavat ovat aikojen kuluessa vaihtaneet paikkaa monta kertaa. Nyt monet tutkijat ovat sitä mieltä, että napojen vaihdos tapahtuu geologisen mittapuun mukaan varsin pian.

Magneettinavat ovat vaihtaneet paikkaa hyvin monta kertaa. Viimeisten 20 miljoonan vuoden aikana napaisuus on vaihtunut yleensä 200 000–300 000 vuoden välein, mutta nyt vaihdos antaa jostain syystä odottaa itseään.

Nykykäsityksen mukaan navat vaihtoivat viimeksi paikkaa noin 786 000 vuotta sitten. Jos ajassa mentäisiin melkein miljoona vuotta taaksepäin, kompassineulan punainen pää näyttäisi pohjoisen sijasta etelän.

Dynamoteorian mukaan Maan magneettikentän saa aikaan ytimen lämmön ja maapallon pyörimisliikkeen aiheuttama sulan raudan melko säännöllinen virtaus. Pienten lämpötilaerojen ja niistä johtuvien tiheyserojen takia syntyy niin sanottuja konvektiovirtauksia, jotka pitävät sulan raudan jatkuvassa liikkeessä.

Se puolestaan tuottaa sähköä, joka synnyttää magneettikentän.

Tämä taas muuttaa virtausta. Tuloksena on monimutkainen järjestelmä, jota kutsutaan dynamoksi.

Vaikka Maan magneettikenttä on heikentynyt 160 vuotta, tutkijat Carlo Laj ja Catherine Kissel eivät usko napojen vaihtavan paikkaa 500 vuoteen.

Maan magneettikenttä heikkenee napaisuusvaihdoksen lähestyessä ja samalla suoja avaruudesta tulevaa säteilyä vastaan huononee. Simulaatioiden mukaan magneettikenttä ei kuitenkaan häviä täysin.

Ennen käännöstä: Siniset ja oranssit kenttäviivat, jotka kuvaavat Maan magneettikenttää, lähtevät jommastakummasta navasta – niin kuin nykyään.

Käännöksen aikana: Kenttäviivat näyttävät sekavalta vyyhdiltä, ja etelä- ja pohjoisnapoja on useita. Magneettikenttä säilyy joka tapauksessa.

Pohjoisnapa siirtyi Etelämantereelta

Geologiset tutkimustiedot paljastavat, että pohjoinen magneettinapa sijaitsi noin 790 000 vuotta sitten Etelämantereen reunalla.

Maan magneettikentän heilahdeltua 6 000 vuotta pohjoisnapa asettui sadassa vuodessa Pohjoiselle jäämerelle. Siellä se on siirtynyt kohti Venäjää.