Suuria nisäkkäitä on nyt eniten Afrikan luonnonpuistoissa. Kehitys olisi voinut ottaa toisenkin suunnan.

© SHUTTERSTOCK

Näin eläimistö olisi kehittynyt ilman ihmisen vaikutusta

Afrikan savannin eläimistö olisi runsaampi ja suuret nisäkkäät olisivat levittäytyneet eri puolille maailmaa, jos ihmistä ei olisi ollut olemassa.

Tanskalaisessa Århusin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ihmiskunta on vaikuttanut rajusti ainakin nisäkkäisiin.

Ilman tätä vaikutusta monissa maanosissa olisi yhtä runsaasti erilaisia nisäkkäitä kuin nykyään Afrikan luonnonsuojelualueilla.

Tanskalaistutkijoiden laatimien mallien mukaan suuria nisäkkäitä esiintyisi paljon yleisemmin ja laajemmin kuin nykyään, jos ihminen ei olisi koskaan puuttunut kantojen kehittymiseen.

Malleista käy ilmi, että erityisesti Etelä- ja Pohjois-Amerikan luonto olisi nykyistä selvästi rikkaampi.

Ihminen levisi eläinten kustannuksella

Esimerkiksi Etelä-Amerikassa esiintyy tätä nykyä vain viiden suurnisäkäslajin edustajia. Tutkijoiden arvion mukaan lajimäärä voisi olla peräti 45, jos luonto olisi välttynyt suoraan tai välillisesti ihmisistä johtuvista muutoksista.

Vaikka Afrikankaan luonto ei ole säästynyt ihmisen vaikutukselta, se on säilynyt monimuotoisena.

Oma osansa on sillä, että jääkauden lopun joukkotuho koski sitä vähiten.

Afrikka tarjoaa nisäkkäille turvaa

Tuoreen tutkimuksen mukaan monet afrikkalaiset suurnisäkkäät menestyisivät hyvin myös nykyisten esiintymisalueiden ulkopuolella.

  • Jos ihmistä ei olisi olemassa, Texasissa olisi enemmän suurnisäkkäitä kuin Serengetin kansallispuistossa. Viiden sijasta Etelä-Amerikassa esiintyisi 45 suurnisäkäslajia.

  • Nykyisiin kantoihin perustuva kartta antaa havainnollisen kuvan siitä, että nisäkkäiden lajirunsaus on säilynyt vain Afrikassa. Ilman ihmistä muun muassa norsuja voisi esiintyä Euroopassa.