Miten maapallon ikä mitataan?

Tutkijat voivat käyttää useiden alkuaineiden radioaktiivisia isotooppeja maapallon iän määrittämiseen.

Zircon

Maapallon ikä mitataan Maan kiviaineksesta. Mittarina käytetään tiettyjä radioaktiivisia alkuaineiden lajeja (isotooppeja), jotka ajan mittaan hajoavat ja muuttuvat muiksi aineiksi. Niiden hajoamisaika tiedetään, ja siitä voidaan laskea kiven ikä.

Kun tiedetään, miten nopeasti tietyn mineraalin sisältämät isotoopit muuttuvat toisiksi aineiksi, näiden aineiden määrästä voidaan päätellä, milloin mineraali syntyi. Esimerkiksi zirkonimineraalin sisältämä uraanin isotooppi 238 muuttuu vähitellen lyijyksi. Mittaamalla, miten suuri osuus zirkonin uraanista on muuttunut lyijyksi, on saatu selville, että maapallon kiviaines alkoi jähmettyä 4,4–4,6 miljardia vuotta sitten.