Milloin Maan navat taas vaihtavat paikkaa?

Maan magneettikenttä vaihtaa ajoittain suuntaa, mutta tietystä säännönmukaisuudesta huolimatta on vaikeaa ennustaa tarkoin, milloin sen suunta vaihtuu seuraavan kerran. 400 viime vuoden aikana tehdyt kompassimittaukset osoittavat, että magneettinen pohjoisnapa on liikkunut Pohjoisella jäämerellä Kanadan pohjoispuolella enintään kymmenen kilometriä vuodessa. Vuoden 1990 tietämissä sen vauhti kohti pohjoista kiihtyi 60 kilometriin vuodessa. Magneettisten napojen sijainti eri aikoina saadaan selville eri-ikäisistä magneettisista kivilajeista.

Illustration af Jordens magnetiske felt
© Shutterstock

Maan magneettikenttä vaihtaa ajoittain suuntaa, mutta tietystä säännönmukaisuudesta huolimatta on vaikeaa ennustaa tarkoin, milloin sen suunta vaihtuu seuraavan kerran. 400 viime vuoden aikana tehdyt kompassimittaukset osoittavat, että magneettinen pohjoisnapa on liikkunut Pohjoisella jäämerellä Kanadan pohjoispuolella enintään kymmenen kilometriä vuodessa. Vuoden 1990 tietämissä sen vauhti kohti pohjoista kiihtyi 60 kilometriin vuodessa. Magneettisten napojen sijainti eri aikoina saadaan selville eri-ikäisistä magneettisista kivilajeista. Ne paljastavat, että 60 miljoonan viime vuoden kuluessa navat ovat vaihtaneet paikkaa noin 250 000 vuoden välein. Viimeksi näin kävi kuitenkin jo yli 780 000 vuotta sitten, joten uutta muutosta ei ehkä tarvitse odottaa kovinkaan kauan. Maan magneettikentän suunnan lisäksi myös sen vahvuus vaihtelee. Magneettikenttä on heikentynyt 11 000 vuoden ajan. Myös tämä viittaisi muutoksen lähestymiseen, sillä sen tiedetään edeltävän prosessia. Paikanvaihdos kestää sadoista muutamiin tuhansiin vuosiin.