Miksi etelässä on vähemmän mannerta kuin pohjoisessa?

Suurin osa maapallon mantereista sijaitsee pohjoisella pallonpuoliskolla. Miksi?

future land

Maan kiinteä pintakerros jakautuu kelluviin litosfäärilaattoihin, jotka laattatektoniikaksi kutsutun teorian mukaan ovat jatkuvassa liikkeessä.

Liikettä pitävät yllä erityisesti hitaat lämpövirtaukset laattojen alapuolisessa kerroksessa, astenosfäärissä. Mantereiden sijainti riippuu laattojen liikkeestä, eikä siinä ole havaittu eroja pallonpuoliskojen välillä.

Etelän jättimanner hajosi

Nykyään pohjoisesta pallonpuoliskosta 39 prosenttia on kuivaa maata. Eteläisellä pallonpuoliskolla mannermaan osuus on nyt vain 19 prosenttia. Tämä suhde tuskin säilyy. Myös Maan menneisyydessä tilanne on ollut toinen.

Esimerkiksi 200 miljoonaa vuotta sitten olemassa ollut Pangean jättimanner sijoittui pääosin eteläiselle pallonpuoliskolle, ennen kuin se hajosi ja levisi kappaleina.

Katso video Maan mannerten tulevaisuudesta

Katso video siitä, miten maamassat liikkuvat tulevaisuudessa.