Maan sisin ydin on kaksiosainen

Kun tutkijat seurasivat maanjäristysaaltojen kulkua Maan sisuksissa, kävi ilmi, että Maan sisimmässä ytimessä on vielä yksi ydin.

Maan ytimestä löytyi uusi kerros

Maan sisimmässä ytimessä on vielä yksi ydin

On sanottu, että tiede tuntee paremmin vieraat planeetat kuin Maan sisukset.

Nyt tilanne on hieman muuttunut: tuore kiinalais-yhdysvaltalainen tutkimus kirkastaa käsityksiä Maan ytimestä. Nankingin ja Illinoisin yliopistojen yhteisessä tutkimuksessa seurattiin maanjäristyksissä syntyvien seismisten aaltojen kulkua Maan vaipan läpi ytimeen ja takaisin.

Maan ydin kertoo Maan kehityksestä

Tulos löi tutkijat ällikällä. Vakiintuneen käsityksen mukaan Maan keskipisteessä on sulasta raudasta koostuva ulkoydin ja sen keskellä kiinteä ydin. Nyt ilmeni, että sisäytimen sisällä on vielä yksi ydin.

Myös ydinten sisältämät rautakiteet hämmästyttivät tutkijoita. Sisäytimen ulkoreunalla rautakiteet ovat asettuneet pohjois-eteläsuuntaan. Nyt löydetyssä sisemmässä sisäytimessä taas kiteet ovat itä-länsisuunnassa.

1: Kuori 2: Vaippa 3: Ulkoydin 4: Sisäydin A: Sisempi sisäydin B: Ulompi sisäydin

Rautakiteiden suuntaerot selittyvät tutkijoiden mukaan todennäköisesti siitä, että maapallon magneettiset navat ovat vaihtaneet paikkaa noin 500 miljoonaa vuotta sitten.

Maan ydin on monimutkainen

Maan sisimmän ytimen kaksiosaisuus on vain yksi geologien tekemistä havainnoista. Lue artikkeli Maan sisäosista: