Shutterstock
Vuorovesi

Vuorovesi – mistä vuorovesi johtuu?

Merenpinnan korkeus vaihtee, kun joka päivä on nousuvesi ja laskuvesi. Ilmiötä kutsutaan vuorovedeksi. Mistä se oikein johtuu?

Mikä on vuorovesi?

Merenpinnan korkeuden vaihtelee jaksottaisesti rannikoilla niin, että nousu- ja laskuveden välillä on kuusi tuntia ja 15 minuuttia. Nousuvettä kutsutaan vuokseksi ja laskuvettä luoteeksi.

Vuorovesi-ilmiön voimakkuus vaihtelee rajusti paikallisten tekijöiden mukaan. Siihen vaikuttavat muun muassa maan ja meren jakautuminen ja rantaviivan muodot.

Sisä- ja sivumerissä, kuten Itämeressä ja Välimeressä, vedenpinnan vaihtelua ei juuri huomaa. Kapeissa jokisuissa ja lahdissa Atlantin rannikolla vaihtelu voi olla 15 metriä

Vuorovesi on siis merenpinnan korkeuden jaksottaista vaihtelua.

## Miksi vuorovesi syntyy?

Vuorovesi johtuu Kuun massan vaikutuksesta Maahan.

Kuun vetovoima kohdistuu eri vahvuisena Maan pinnan eri aineisiin ja eri pisteisiin. Kuuta lähinnä olevalla alueella vetovoima on suurin, joten merenpinta pyrkii kohoamaan kohti Kuuta.

Kuun massa ei ainoastaan vedä Maata, se myös muuttaa Maan muotoa amerikkalaisen jalkapallon muotoiseksi. Kiinteä maan kuori vastustaa vetovoimaa enemmän kuin meret.

Siksi Kuun vetovoima vaikuttaa pääasiassa Maan vesimassoihin.

Kuu vetää Maata ja luo vuoroveden

Kuun vetovoima on syynä siihen, että vuorokaudessa koetaan vuorovesi eli vuoksi ja luode.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Maan kiertoliike tarkoittaa sitä, että kukin kohta Maasta on sekä suurimman että pienimmän välimatkan päässä Kuusta kerran vuorokaudessa. Kuu itsekin pyörii, ja sen kierros itsensä ympäri kestää 27,3 vuorokautta.

Näiden kahden ilmiön tuloksena kahden nousuveden välissä kuluu noin 12,5 tuntia.

Aurinko voi voimistaa vuorovettä

Myös Aurinko vetää Maan vesimassoja, vaikkakin paljon heikommalla voimalla kuin Kuu. Vaikutus vaihtelee sen mukaan, miten kaukana Auringosta Maa on kiertoradallaan.

Auringon vetovoima korostuu Kuun vaiheiden mukaan uudenkuun ja täydenkuun aikaan, jolloin Maa, Kuu ja Aurinko ovat samassa linjassa ja Kuun ja Auringon vetovoimat vahvistavat toisiaan.

Silloin nousuvesi on poikkeuksellisen voimakas, niin sanottu tulvavuoksi.

Kuun ensimmäisen eli kasvavan ja viimeisen eli vähenevän neljänneksen aikana Aurinko ja Kuu ovat Maahan nähden suorassa kulmassa, ja ne heikentävät toistensa vetovoimavaikutusta.

Tällöin nousuvesi on tavallista heikompi, niin sanottu vajaavuoksi.

Kuu ja Aurinko säätelevät vuorovettä

Kun Maa, Kuu ja Aurinko ovat samassa linjassa uudenkuun ja täysikuun aikana (liila), Aurinko voimistaa Kuun vetovoimavaikutusta. Silloin nousuvesi on poikkeuksellisen voimakas, niin sanottu tulvavuoksi. Kun Kuu on kasvava tai vähenevä (sininen), Aurinko ja Kuu ovat Maahan nähden suorassa kulmassa, ja ne heikentävät toistensa vetovoimavaikutusta. Tällöin nousuvesi on tavallista heikompi, niin sanottu vajaavuoksi.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Sää ja tuuli saattavat voimistaa vuoroveden seurauksia

Myös tuulella on huomattava vaikutus vuorovereen.

Pitkään jatkuva navakka tuuli voi ajaa vettä rannikolle ja voimistaa nousuvettä niin, että tuloksena on niin sanottu myrskyvuoksi.