G.E. Marti/JILA
Atomikello

Kuka määrää ajan?

Kuka päättää siitä kellonajasta, johon maapallon aikavyöhykejako perustuu?

Kansainvälisesti aikaa koordinoi IERS- eli International Earth Rotation and Reference Systems Service -niminen tieteellinen organisaatio.

IERS:n tehtäviin kuuluu seurata tarkasti Maan kiertoliikettä ja korjata koordinoitua yleisaikaa karkaussekunnilla, jotta atomikellojen mittaama aika vastaa maapallon pyörimisestä mitattua aikaa.

Pyörimisnopeus nimittäin vaihtelee esimerkiksi voimakkaiden maanjäristysten takia. Japanissa 11. maaliskuuta 2011 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen IERS totesi vuorokauden noin 1,8 mikrosekuntia lyhyemmäksi.

Konkreettisesti aika määritetään kaikkialla atomikelloilla.

Kellot perustuvat siihen, että atomeilla on niin sanottu resonanssitaajuus, joka on tietynlaisella atomilla aina sama. Luomalla sähkömagneettinen kenttä, joka värähtelee atomien taajuudella, kellot saadaan mittaamaan aikaa äärimmäisen tarkasti.

Parhaiden kellojen heitto on sekunti viidessä miljardissa vuodessa.

Tarkka ajanmittaus palvelee monia päämääriä. Siihen tukeutuu muun muassa satelliittipaikannus, joka mahdollistaa vaikkapa nykyiset navigointi- ja karttaohjelmat.

Jos paikannussatelliitin kello heittää sekunnin miljardisosan, paikkatieto menee 30 senttiä vikaan. Jos heitto on sekunti, esimerkiksi Google Maps näyttäisi sinun olevan lähempänä Kuuta kuin Maata.