Mitä on Maan ytimessä?

cross section of the earth

Maan keskus koostuu kiinteästä sisäytimestä ja nestemäisestä ulkoytimestä. Ydin ylläpitää magneettikenttää, joka suojaa Maata kosmiselta säteilyltä. Miksi Maan rakenne on tällainen?

Toistaiseksi paras vastaus

Seismisten luotausten, teoreettisten laskelmien ja Maan magneettikentän mittausten perusteella on päätelty, että ytimen halkaisija on noin puolet maapallon läpimitasta. Enimmäkseen raudasta ja nikkelistä koostuva ydin on kaksikerroksinen: sisäydin on kiinteä, ja sitä ympäröivä ulkokerros on nestemäinen. Ilmeisesti ulkoydin luo magneettikentän.

Aikaisemmin oletettiin, että ytimen suhteellisen suuri koko johtuu siitä, että Maa on olemassaolonsa alkuvaiheessa törmännyt toiseen planeettaan ja sulautunut yhteen sen kanssa. Vaikka törmääjien kemiallinen koostumus oli pitkälti samanlainen, alkuaineet eivät jakautuneet tasan vaan toisen planeetan rautaydin painui Maan keskukseen. Sittemmin Maan kuoren ja vaipan aineksen sisältämien alkuaineiden eri isotooppien suhteiden perusteella tehdyt laskelmat ovat osoittaneet, että vanha teoria ei pidä paikkaansa.

Nykykäsityksen mukaan alun perin koko Maan keskus oli nestemäisessä olotilassa, mutta planeetan jäähtyessä ytimen sisin osa alkoi jähmettyä. Ilmeisesti ytimen jähmettyminen jatkuu edelleen. Tosin viime aikoina on havaittu viitteitä siitä, että sisäydin sulaisi toiselta ja jähmettyisi toiselta laidaltaan. Maan keskus on siis paljon luultua dynaamisempi.ott.

Miten tutkimus voi edetä?

Maan magneettikentän satelliittimittaukset tuottavat tulevaisuudessa entistä yksityiskohtaisempaa tietoa varsinkin ulkoytimen rakenteesta. Satelliitit mittaavat magneettikentän muutoksia pitkän ajan kuluessa ja voivat paljastaa ytimessä tapahtuvia prosesseja.

Miksi vastaus on tärkeä?

Magneettikenttä on muuttunut ja magneettiset navat ovat vaihtaneet paikkaa monta kertaa. On tärkeää selvittää, miksi ja miten usein niin tapahtuu, jotta voidaan varautua magneettikentän voimakkuuden ja kosmisen säteilyn määrän muutoksiin.

Vastauksen löytymisen todennäköisyys

Vaikka yhä tarkempaa tietoa saadaan, täyteen selvyyteen Maan ytimen rakenteesta tuskin koskaan päästään.