Auringossa syntyy lämpöä hapetta

Tietääkseni Auringossa ei ole happea. Miksi se kuitenkin palaa?

Vaikka Aurinko on hehkuvan kuuma taivaankappale, lämpö ei ole peräisin palamisesta siinä mielessä kuin siitä tavallisesti puhutaan. Kun aine palaa, se hapettuu eli yhtyy happeen. Tällöin vapautuu lämpöenergiaa. Auringon energia taas on peräisin sen sisällä jatkuvasti tapahtuvista ydinfuusioreaktioista. Niissä vety muuttuu heliumiksi ja syntyy lämpöä. Auringossakin on itse asiassa jonkin verran happea eli noin prosentti. Loput siitä koostuu kahdesta kevyimmästä alkuaineesta, vedystä ja heliumista. Jos ei oteta lukuun vedyn hidasta muuttumista heliumiksi, Auringon koostumus on säilynyt samanlaisena siitä saakka, kun se muodostui 4,6 miljardia vuotta sitten.