Auringon iän määrittäminen

Auringon sanotaan olevan viisi miljardia vuotta vanha. Mihin käsitys perustuu?

Auringon ja sitä kiertävien planeettojen iäksi on määritetty noin 4,6 miljardia vuotta. Siihen on päädytty ensisijaisesti Auringon luonnollisesta kehityksestä laadittujen tietokonesimulaatioiden avulla. Simuloimalla saatu tulos on sopusoinnussa muilla tavoilla hankitun tiedon kanssa. Esimerkiksi radioaktiivisuuteen perustuvat ajoitusmenetelmät antavat maapallon vanhimpien kivilajien iäksi jokseenkin neljä miljardia vuotta. Lisäksi maailmankaikkeuden iän tiedetään olevan 13,7 miljardia vuotta. Se tukee käsitystä, että Aurinko on toisen sukupolven tähti.