Luonto

Luonto yhdistetään usein tietyn maantieteellisen alueen ympäristöön. Monille luonto merkitsee kaikkea sitä ympäristössämme, mikä ei ole ihmisen tekemää: metsiä, merta, järviä, maata, ilmaa, kukkia ja muita kasveja.
Toisaalta luonnolla ja luonnollisuudella viitataan usein johonkin alkuperäiseen, olomuotoon tai tilaan, joka on joskus vallinnut. Luonto voi tarkoittaa myös ihmisen synnynnäistä perusolemusta. Lapsen tarvetta leikkiä tai koiran halua juosta kuvataan luonnollisiksi tarpeiksi.
Tieteen Kuvalehti kirjoittaa luonnosta monesta eri näkökulmasta. Lue vaikkapa vuodenajoista, kasvihuoneilmiöstä, loisista tai maailmanmeristä.