Ritzau/Scanpix

Uusi tekniikka: Höyry poistaa myrkyt maasta

Joka vuosi miljoonia ihmisiä kuolee maaperän saastumisesta johtuviin sairauksiin. Nyt uudella tekniikalla voidaan maaperästä poistaa elohopeaa ja muita myrkyllisiä aineita.

Jättimäinen lämmitin on ratkaisu myrkkyasiantuntijoita vuosia vaivanneeseen pulmaan, sillä se poistaa myrkkyaineita saastuneesta maasta.

Syyskuusta 2018 alkaen tanskalainen ympäristöyritys Krüger on testannut uutta menetelmää Jyllannin länsirannikolla, missä elohopeaa poistetaan 40 tonnin koe-erästä. Saastunut hiekka on peräisin kaatopaikalta, jonne kemiantehdas Cheminova dumppasi myrkkyjätteet vuosina 1957–1962. Pohjanmeren rantahietikkoon päätyi tuolloin muun muassa 5 tonnia elohopeaa ja 15 tonnia torjunta-aineita.

Puhdistuslaitteiston juuri valmistuneet koetulokset ovat hämmästyttävän hyviä: 99,5 % elohopeasta ja 100 % torjunta-aineita on saatu pois.

Tyhjiöpumppu imee höyryyntyneet myrkyt

Menetelmä, joka aiemmin on saatu toimimaan vain laboratorioissa, perustuu siihen, että maata lämmitetään niin kauan, että siinä olevat myrkkyaineet kaasuuntuvat. Sitten tehokkaat tyhjiöpumput imevät myrkkykaasut maaperästä.

Samalla tekniikalla on aiemmin poistettu torjunta-aineita, mutta koska elohopea muodostaa helposti yhdisteitä muiden aineiden kanssa, sitä on ollut vaikeaa kontrolloida.

Nyt kemianinsinöörit ovat hienosäätäneet menetelmää niin, että sillä saadaan puhdistettua melkein kaikki myrkyt kerralla.

Näin menetelmä toimii:

1. Lämpöelementit viedään maahan

Sähköä johtavan metallitangon sisältävä teräsputki työnnetään saastuneeseen maahan. Metallin lämpötila nousee vastuksen ansiosta. Ympäröivä maa kuumennetaan 300–350-asteiseksi.

Claus Lunau

2. Myrkky kaasuuntuu

Maan elohopea-yhdisteet höyrystyvät hitaasti sitä mukaa kuin molekyylit lämpenevät. Niiden olomuoto siis muuttuu kiinteästä ja nestemäisestä kaasumaiseksi.

Claus Lunau

3. Talteenottokaivo kaappaa

Lämmetessään maa kuivuu ja painuu kokoon. Muutos tehostaa kaasun siirtymistä talteenottokaivoihin, jotka on sijoitettu lämpöelementtien lähelle.

Claus Lunau

4. Tyhjiöpumppu nostaa myrkyn

Tehokas pumppu luo alipaineen talteenottokaivoihin ja voimistaa kaasun imeytymistä niihin. Tällä tavalla saadaan poistettua elohopea lähes sataprosenttisesti.

Claus Lunau

5. Kaasu nesteytyy

Imetyt höyryt ohjataan jäähdyttimeen. Puhdas elohopea nesteytyy, mutta muut elohopeayhdisteet ja esimerkiksi vesi ja torjunta-aineet jäävät kaasumaisiksi.

Claus Lunau

6. Linko erottaa elohopean

Nestemäinen elohopea erotetaan linkoamalla muista tiivistyneistä nesteistä. Erotus onnistuu sen ansiosta, että elohopea on selvästi kaikkein tiheintä. Myrkyllinen neste viedään varastoitavaksi.

Claus Lunau

7. Kaasut puhdistuvat

Hyvin huokoinen hiili vangitsee pintaansa elohopeamolekyylejä. Aktiivihiilisuodatin on lisäksi kyllästetty rikillä, joka sitoo itseensä elohopeaa ja muodostaa sinooperia eli elohopeasulfidia, jota esiintyy luonnossakin.

Claus Lunau

Myrkynpuhdistus tuo säästöjä

Uudelle maanpuhdistusmenetelmälle on kysyntää, sillä aiemmin saastunut maa puhdistettiin poistamalla ja vaihtamalla maa-aines ja kuljettamalla se puhdistuslaitokseen, joten operaatiot ovat hitaita, kalliita ja ne vaativat paljon työvoimaa.

Kun puhdistus voidaan suorittaa paikan päällä, säästetään energiaa ja työvoimakustannuksia.

Yksinomaan Euroopassa arvioidaan olevan 340 000 saastunutta maa-aluetta. Niissä olevista myrkyistä 37 prosenttia muodostavat raskasmetallit, kuten elohopea.

16 % kaikista kuolemantapauksista eli noin 9 miljoonan ihmisen kuolema johtuu veden, ilman ja maan saastumisesta. Lähde: The Lancet

Tanskan hallitus myönsi heti lupaavien testitulosten jälkeen noin 80 miljoonaa euroa sellaisten maa-alueiden puhdistukseen, minne teollisuuslaitokset ovat dumpanneet jätteitään kymmeniä vuosia sitten.

Tästä syystä elohopea ja torjunta-aineet ovat vaarallisia

Myrkylliset aineet päätyvät ravintoketjuun ja siten myös ihmisiin.

Elohopea:

Raskasmetalli rikastuu ravintoketjuihin. Elohopea voi siirtyä saastuneista levistä äyriäisiin, kaloihin ja edelleen ihmisiin. Elohopea voi vaurioitaa keskushermoston toimintaa ja aiheuttaa halvauksia. Erityisen vaarallista se on raskaana oleville, sillä aine sitoutuu sikiön aivosoluihin ja voi aiheuttaa aivovamman. Cheminovan myrkkykaatopaikalla elohopean raja-arvot ylittyvät 1000-kertaisesti.

Torjunta-aineet:

Kasvien ja hyönteisten torjunta-aineet voivat päätyä pohjaveteen ja sieltä edelleen juomaveteen. Ennen käytössä olleet torjunta-aineet, muun muassa etyyliparationi, ovat niin myrkyllisiä, että niiden käyttö on sittemmin kielletty Euroopassa.
Tanskassa Cheminovan jätehaudassa on myös näitä syöpää aiheuttavia myrkkyjä.