Carbon Engineering
CO2, laitos, Skotlanti

Uusi laitos ottaa talteen miljoona tonnia hiilidioksidia

Skotlantiin suunnitellaan maailman suurinta hiilidioksidin talteenottolaitosta. Sen on määrä sitoa yhtä paljon hiilidioksidia kuin metsä, jossa on 40 miljoonaa puuta.

Jotta kasvihuoneilmiötä voidaan jarruttaa, kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä ei saisi enää nousta. Päästöjä voidaan pienentää siten, että ei enää polteta hiiltä, kaasua eikä öljyä ja samaan aikaan otetaan talteen hiilidioksidia, jota on vapautunut ilmakehään.

Skotlannissa suunnitellaan nyt maailman suurinta hiilidioksidin talteenottolaitosta. Sen on määrä sitoa vuodessa ilmakehästä miljoona tonnia CO2:ta eli yhtä paljon kuin 40 miljoonaa puuta.

CO2, talteenottolaitos, Skotlanti

Carbon Engineering ei ole vielä löytänyt laitokselleen sijoituspaikkaa, mutta suunnitelmien mukaan sen pitäisi olla valmis vuonna 2026.

© Carbon Engineering

Laitos sitoo hiilidioksidia kemiallisessa prosessissa. Ensin ilmaa imetään suuriin turbiineihin. Sitten ilmaa ohjataan muovipinnalle, jossa on vaaratonta kaliumhydroksidiliuosta, johon ilman hiilidioksidi sitoutuu.

Sen jälkeen suolaliuos tislataan, jolloin sen CO2-pitoisuus kasvaa ja lopulta suola voidaan puristaa pelleteiksi. Kun pelletit poltetaan, hiilidioksidi voidaan kerätä kaasuna painesäiliöön, ja muut aineet erotetaan ja käytetään uudelleen hiilidioksidin talteenottoprosessissa.

Talteenotettu CO2 voidaan sijoittaa syvällä maaperässä oleviin kalliokerroksiin, mistä se ei pääse vapautumaan.

Vuosittainen miljoonan hiilidioksiditonnin talteenottomäärä vastaa sitä määrää, jonka 40 miljoonaa puuta sitovat vuodessa. Niin suuri metsä kattaa noin 400 neliökilometriä, skottien laitoksen koko on vain muutama tuhat neliömetriä.

Laitoksen lopullista sijoituspaikkaa ei vielä ole päätetty, mutta Carbon Engineering -yritys uskoo, että se on toiminnassa jo vuonna 2026.

Haluatko tietää hiilidioksidijalanjälkesi? Tutustu CO2-laskimeen!