Shutterstock

Potalla käyvät lehmät suojelevat ympäristöä

Tutkijat ovat opettaneet lehmät käyttämään käymälää, jotta jätöksien ympäristöhaittoja saadaan pienennettyä.

Yleensä lehmät käyskentelevät laitumella ja pihattonavetoissa vapaana ja virtsaavat ja ulostavat sinne tänne.

Maassa jätökset voivat saastuttaa maaperää ja pohjavettä, ja ammoniakki hajoaa dityppioksidiksi eli ilokaasuksi, joka on voimakas kasvihuonekaasu.

Jotta lehmien aiheuttamaa saasteongelma saataisiin pienemmäksi, kansainvälinen tutkijaryhmä on nyt tehnyt onnistuneen kokeen ja opettanut vasikat käymään potalla.

lehmä, käymälä

Kokeessa vasikat saivat palkkion, kun ne kävivät lehmäkäymälässä tarpeillaan.

© FBN

Koenavetassa tutkijat tekivät vasikoille käymälän, josta lantakasat saadaan helposti talteen ja jatkokäsittelyyn.

Lehmien pidätyskyky ei yleensä ole kovin hyvä, joten vasikat saivat aina palkkion, kun ne osasivat käyttää käymälää. Jos pissat tulivat käymälän viereen, vasikat saivat päälleen kylmää vettä.

Menetelmä toimi. Kaikkiaan 16 vasikasta 11 oppi käyttämään käymälää parissa viikossa. Verrattuna pikkulasten pottatreeneihin vasikoiden tulos oli parempi.

VIDEO: Katso, miten vasikka käy vessassa

Nykyaikaisissa navetoissa lehmät löytävät itse tiensä lypsyrobotille, kun on lypsyn aika.

Tutkijat toivovat, että lehmäkäymälät yleistyisivät navetoissa, sillä niiden ansiosta sekä lehmät itse että maanviljelijät ja ympäristö voisivat paremmin.