Shutterstock

Paljonko lelut aiheuttavat päästöjä?

Olen lukenut, että vaateteollisuus aiheuttaa valtavasti päästöjä. Onko leluteollisuuden päästöistä olemassa tietoja?

Leluteollisuuden päästöt ovat peräisin lähinnä muovileluista, jotka sisältävät myrkyllisiä kemikaaleja, kuten ftalaatteja.

Ftataatteja käytetään muun muassa PVC-muovin pehmentämiseen. Joillakin ftalaateilla voi olla hedelmällisyyttä heikentävä vaikutus, ja joidenkin epäillään lisäävän astman riskiä lapsilla.

Tietyt ftalaatit on kielletty koko EU:ssa, mutta jotkin maat, esimerkiksi Tanska, ovat itse määrittäneet hyvin alhaiset raja-arvot lapsille suunnattujen tuotteiden ftalaattipitoisuuksille.

Ftalaattikielloista huolimatta Euroopan ympäristötoimistossa (EBB) havaittiin maiden tiedoista vuodelta 2019, että yhteensä 248 eri lelun ftalaattipitoisuudet olivat liian korkeita.

88 prosenttia leluista, joita EU:ssa vedettiin markkinoilta vuonna 2019 liian korkeiden myrkkypitoisuuksien takia, oli peräisin Kiinasta.

248 lelutyypistä 92 prosenttia muodosti puolestaan ”vakavan terveysriskin”.

Leluista päästöjä koko maailmassa

YK:n ympäristöohjelma UNEPin mukaan kaikista teollisuudenaloista juuri leluteollisuudessa käytetään eniten muovia. Markkinoilla olevista leluista 90 prosenttia on valmistettu muovista, ja niiden vuosittainen kulutus on kaikkiaan noin kuusi miljoonaa tonnia. Sen vuoksi myös leluteollisuus on osaltaan vastuussa mikromuovin lisääntymisestä.

LEGO-palikat on valmistettu muovista, mutta valmistajan mukaan 97 prosenttia legoista pidetään itsellä tai annetaan toisille, joten ne eivät päädy mikromuoviksi.

Mikromuovilla tarkoitetaan alle viiden millimetrin muovinpalasia. Mikromuovia on löydetty käytännössä katsoen kaikkialta maapallolla, myös ihmisistä. Mikromuovin terveysvaikutuksia ei ole saatu vielä selvitettyä kunnolla.

Pelkän leluteollisuuden kasvihuonekaasupäästöistä ei ole tietoa, mutta OECD:n mukaan 3,4 prosenttia maailman kaikista päästöistä on peräisin muoviteollisuudesta.