Nasa varoittaa: Juomavesivarat hupenevat

Yli puolet maapallon maanalaisista pohjavesialtaista on vaarassa kuivua. Nasan tuoreessa tutkimuksessa todetaan, että maailmasta loppuu vesi.

Tyttö juomassa vettä

Avaruushallinto Nasan tuoreen tutkimuksen mukaan puhdas juomavesi on huolestuttavaa vauhtia vähenemässä maapallolta. Nasan GRACE-satelliittien mittaukset osoittavat, että planeettamme maanalaiset juomavesialtaat tyhjenevät nopeammin kuin ne ehtivät uudelleen täyttyä.

Tutkijat ovat jo pitkään epäilleet, että vesi hupenee nopealla vauhdilla, mutta sitä ei tähän mennessä ole voitu pitävästi todistaa.

Kalifornia on pohjaveden suurkuluttaja

Maapallon kaikkiaan 37 laajasta pohjavesialueesta 21 on alkanut tyhjentyä liian nopeasti. Tämä johtuu muun muassa maapallon väestön kasvavasta määrästä, maanviljelyn vedentarpeesta sekä kaivostoiminnasta.

35 prosenttia ihmisten käyttämästä vedestä on peräisin maanalaisilta pohjavesialueilta. Toiset seudut ovat pohjavedestä enemmän riippuvaisia kuin toiset. Esimerkiksi vähäsateisessa Kaliforniassa 60 prosenttia käytettävästä vedestä on pohjavettä.

Vedenpuute koettelee ankarimmin köyhiä seutuja

Pahimmalta tilanne näyttää maapallon köyhimmillä ja tiheimmin asutuilla seuduilla, muun muassa Pohjois-Intiassa, Pakistanissa ja Pohjois-Afrikassa. Siellä vaihtoehtoisia vesilähteitä on vähän, ja vedenpuute voi aiheuttaa levottomuuksia alueella.

Nasan tutkimus oli meneillään 10 vuotta vuosina 2003–2013. Sen mukaan 21 hupenevasta pohjavesialtaasta etenkin 13 tyhjenee todella hälyttävää vauhtia. Niissä on jo lähellä kriittinen piste, missä on liian myöhäistä enää korjata vahinkoja.

Ekokaupungit viitoittavat tietä

Yksi tavoista, joilla maanalaisten pohjavesivarantojen kulutusta voitaisiin vähentää, on niin sanottujen ekokaupunkien luominen: