Shutterstock

Miten paljon takka saastuttaa?

Sähkön raju kallistuminen on tehnyt puulämmityksestä ja takasta huokuttelevan vaihtoehdon. Mutta miten paljon puulämmitys saastuttaa?

Vuonna 2021 Tanskassa julkaistiin sikäläisen VTT:n eli Tanskan teknillisen instituutin tutkimus, jonka mukaan takan polttaminen lisää pienhiukkasten määrää pientaloalueilla 20 prosenttia. Siten alueen ilmansaasteet ovat samaa luokkaa kuin ison kaupungin vilkasliikenteisellä kadulla.

Tutkimuksessa mitattiin halkaisijaltaan alle 2,5 mikrometrin eli millimetrin tuhannesosan kokoisten hiukkasten pitoisuutta. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tällaisten pienhiukkasten suuri määrä hengitysilmassa lisää sydän- ja keuhkosairauksien ja syövän riskiä.

45 % terveydelle vaarallisista pienhiukkasista Euroopassa on peräisin puun poltosta.

Takka voi vaikuttaa myös sisäilman laatuun. Takasta tulevien pienhiukkasten määrä riippuu takan iästä, ilmanvaihdosta, suodattimien käytöstä ja takan sytytystavasta. Niinpä hiukkaspitoisuus voi toisissa kotitalouksissa olla alle keskiarvon ja toisissa yli.

Puun kasvu sitoo hiilidioksidia hitaasti

Ilmaston kannalta pitää huomioida myös se, että puun poltto kuormittaa ilmakehään hiilidioksidilla nyt, mutta voi kestää vuosikymmeniä ennen kuin uuden puun kasvu on sitonut päästöjä vastaavan määrän hiilidioksidia ilmakehästä.

Puun palaessa vapautuu hiilidioksidia, jonka puu on sitonut itseensä elinaikanaan. Sikäli voidaan sanoa, että puu on hiilidioksidineutraali polttoaine: sen polttamisesta vapautuu yhtä paljon hiilidioksidia kuin se on ottanut ilmakehästä.

Käytännössä kuitenkin myös puiden kaatamiseen, metsästä pois kuljettamiseen ja pilkkomiseen käytettävät koneet tuottavat hiilidioksidipäästöjä.