Shutterstock
Ruotsalaistutkimus osoittaa, että PFAS-yhdisteet ovat levinneet jokiin, järviin, meriin, pohjaveteen sekä jopa sadeveteen.

Ikuisia kemikaaleja on jo sadevedessäkin

Raja on tullut vastaan: PFAS-yhdisteiden määrä maapallon vesissä ylittää eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten viranomaisten suositukset.

Ikuisesti luonnossa säilyvien PFAS-kemikaalien määrä lisääntyy jatkuvasti. Tämä kävi ilmi Tukholman yliopiston uudessa tutkimuksessa, jossa selvitettiin neljän eri PFAS-yhdisteen määrää joissa, merissä, pohjavedessä ja sadevedessä.

Tutkimuksen mukaan per- ja polyfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS-yhdisteet) määrä sadevedessä ylitti eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten terveysviranomaisten asettamat rajat, joiden ylittäminen voi olla terveydelle vaarallista.

Useissa tutkimuksissa on todettu, että PFAS-yhdisteet ovat haitallisia sekä ihmisille että eläimille ja että tähän mennessä luontoon päässeet PFAS-yhdisteet ovat levinneet niin laajalle, että niiden poistaminen ei ole enää mahdollista.

Näin kertoo Jana Johansson, yksi tutkimuksessa mukana olleista tutkijoista Tukholman yliopiston ympäristötieteen laitokselta.

Tutkimuksen antia

Teollisuudessa käytetään yli 12 000 erilaista fluoripohjaista kemikaalia, joiden joukossa myös PFAS-yhdisteet ovat. Aineita käytetään siksi, että ne hylkivät vettä, öljyä ja rasvaa, ja niitä käytetään esimerkiksi elintarvikkeiden pakkauksissa, sadevaatteissa, paistinpannuissa ja maaleissa.

  • Tutkijat selvittivät neljän erilaisen PFAS-yhdisteen määrää joissa, järvissä, merissä ja sadevedessä. Yhdisteet olivat PFOA, PFOS, PFNA ja PFHxS.
  • Tutkijat mittasivat sadevedestä PFAS-yhdisteiden määriä, jotka ylittivät sekä eurooppalaiset että yhdysvaltalaiset raja-arvot – ylityksiä löytyi niin tuotantolaitoksilta, jotka ovat käyttäneet tai valmistaneet fluoriyhdisteitä, kuin kaupungeista ja maaseudultakin.
  • Tutkimuksen päätelmissä todetaan, että planeetan PFAS-yhdisteiden kestokyvyn raja on nyt ylitetty, koska PFAS-yhdisteitä löytyy kaikkialta – ja jopa mahdollisesti terveydelle haitallisissa määrin.

PFAS-yhdisteitä kertyy kasveihin, eläimiin ja ihmisiin

Ihmisten ja eläinten vereen ja sisäelimiin kertyy ruoan ja juoman mukana PFAS-yhdisteitä, koska elimistö ei pysty hajottamaan niitä. Suurina määrinä yhdisteet häiritsevät hormonitoimintaa, kasvattavat tiettyjen syöpien riskiä ja vahingoittavat immuunijärjestelmää.

Jana Johansson selittää Tieteen Kuvalehden haastattelussa, että PFAS-yhdisteiden raja-arvoja on laskettu kaikkialla maailmassa sitä mukaa, kun yhdisteiden terveysvaikutuksia on tutkittu ja kun PFAS-yhdisteiden määrä pinta- ja pohjavesissä on kasvanut.

Nyt näyttää siltä, että haitalliset fluoriyhdisteet leviävät vielä helpommin kuin aiemmin on uskottu. Tutkijat löysivät suuria PFAS-pitoisuuksia miltei kaikista tutkituista paikoista, myös arktiselta alueelta.

”Seurauksena on se, että me kaikki altistumme jatkuvasti pienille määrille näitä aineita. Emme vielä tiedä, miten tai missä määrin aineet vaikuttavat ihmisiin. Mutta tiedämme, että olemme jo ylittäneet sen rajan, jota terveysviranomaiset pitävät PFAS-yhdisteiden turvallisena määränä pintavesissä”, Johansson kertoo.

Uusia PFAS-yhdisteitä kehitetään jatkuvasti

Johanssonin mukaan kaikkien purojen, jokien, järvien, merien ja pohjavesialtaiden puhdistaminen PFAS-yhdisteistä on mahdoton tehtävä, mutta onneksi yhdisteitä voidaan hajottaa vedenkäsittelylaitoksilla.

Jatkuvasti kehitetään uusia prosesseja, joiden avulla PFAS-yhdisteitä saadaan poistettua juoma- ja jätevesistä helpommin ja edullisemmin.

”Mutta yhdisteitä ei kuitenkaan saada pois luonnosta – ja lisäksi uusia PFAS-yhdisteitä kehitetään jatkuvasti lisää. Teollisuudessa ei käytetä enää tutkimiamme neljää yhdistettä yhtä paljon kuin 20 vuotta sitten, mutta ne ovat vain jäävuoren huippu, sillä on olemassa tuhansia muita fluoriyhdisteitä, joita käytetään nyt noiden neljän sijasta”, Johansson toteaa.

Johansson selittää, että aineiden terveysvaikutuksia selvittävät tutkijat eivät ehdi tutkia kaikkia uusia PFAS-yhdisteitä, ja hän suositteleekin välttämään tuotteita, jotka sisältävät kyseisiä yhdisteitä.

”On turha tehdä yhden PFAS-yhdisteen käytöstä laitonta, koska sitten keksitään vain uusi, jota kertyy yhtä lailla veteen, maaperään, eläimiin ja ihmisiin. EU:n kemikaalistrategiassa sanotaan, että meidän on lopetettava kaikkien PFAS-yhdisteiden käyttö – mutta en tiedä, miten ja milloin se toteutetaan käytännössä.”