Shutterstock

Hyviä uutisia: Elektroniikkaa päätyy entistä vähemmän kaatopaikoille

Kuvaputkitelevisioita ja suuria tietokonenäyttöjä päätyy kaatopaikoille entistä vähemmän. Pienentyneet jätemäärät ovat hyvä uutinen ilmaston kannalta.

Yhdysvalloissa elektroniikkajätteen kokonaismäärä on pienentynyt vuodesta 2015 lähtien.

Valtavat vanhojen puhelimien, tietokoneiden ja muiden elektronisten laitteiden kasat ovat pienentyneet lähes 10 prosenttia.

Näin yllättävään tulokseen päästiin Journal of Industrial Ecology -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Monta toimintoa – vähemmän jätettä

Syy siihen, että elektroniikkajätettä on nyt vähemmän kuin ennen, löytyy ennen kaikkea siitä, että nykytelevisiot ovat huomattavasti pienempiä kuin vanhat kuvaputkilaitteet. Myös isot tietokoneruudut ovat nykyään harvinaisia.

Yhdysvalloissa kotitalouksien elektroniikkajätteen määrä on vähentynyt vuoden 2015 noin 1,8 miljoonasta tonnista vajaaseen 1,6 miljoonaan tonniin vuonna 2018. Jätemäärän pieneneminen on tapahtunut ennen kaikkea isojen kuvatputkitelevisioiden (punainen) ja litteiden näyttöjen (vaaleanpunainen) ryhmissä.

© Babbit et al. / Journal of Industrial Ecology

Vaikka elektroniikkaa käytetään paljon, laitteita ei heitetä pois yhtä paljon kuin aiemmin.

Eri toimintojen sulautuminen vähentää myös laitteiden määärää roskiksissa. Havaijin yliopiston ja Rochesterin teknisen instituutin tutkijat toteavat, että nykylaitteet selviävät monesta eri toiminnosta, mikä sekin osaltaan vähentää jätemäärän kasvua.

Kierrätys suojelee ympäristöä ja ilmastoa

Elektroniikkajätteen määrän vähenemisellä ja moderneilla laitteilla on vaikutusta myös elektroniikan kierrätykseen.

Aiemmin lainsäädännössä keskityttiin estämään vanhojen laitteiden sisältämän lyijyn ja elohopean päätyminen ympäristöön. Nyt tutkijoiden mukaan pitää pikemminkin turvata se, että uudempien laitteiden harvinaiset alkuaineet, kuten koboltti ja indium, päätyvät kierrätykseen.

Kierrätyksellä taataan se, että harvinaisia metalleja on käytettävissä tulevaisuudessakin, mutta samalla kierrätys säästää ympäristöä myös siten, että harvinaisia metalleja ei tarvitse kaivaa maaperästä, sillä kaivosteollisuus usein saastuttaa luontoa.

Kun saadaan entistä parempi käsitys siitä, millaista elektroniikkajätettä syntyy, sitä voidaan myös paremmin kierrättää. Silloin uusia tuotteita varten ei tarvitse tuottaa ja kuljettaa yhtä paljon raaka-aineita.