Shutterstock

Älysieni pelastaa eläimet öljysaasteelta

Halpa ja ympäristöystävällinen nanosieni voi imeä merestä 30 kertaa oman painonsa verran öljyä – ja on vaaraton eläimille.

Merellä tapahtuvat öljyvuodot voivat tehdä pahaa jälkeä meren ja rannikoiden luonnolle. Öljyn puhdistaminen on kallista ja usein tehotontakin. Myöskään eläimistölle aiheutuvilta haitoilta ei aina vältytä.

Nyt yhdysvaltalaisen Northwestern-yliopiston tutkijoiden johtama tiimi on kehittänyt sienen, joka voi imeä itseensä 30 kertaa oman painonsa verran öljysaastetta vedestä. Se imee vedestä vain öljyn, ei vettä.

Kun sieni imenyt itsensä täyteen öljyä, se voidaan puristaa tyhjäksi ja käyttää uudestaan.

Näin sieni imee saastuneesta vedestä vain öljyn:

Voidaan käyttää yli 25 kertaa

Uuden öljytorjuntasienen salaisuus on magneettinen öljyä puoleensa vetävä ja vettä hylkivä päällyste, joka pannaan tavallisen sienen pinnalle. Päällyste on hiilipohjaista ainetta, jonka huokoset sitovat öljyä mutta päästävät veden lävitseen.

Tutkijat kutsuvat sientä älysieneksi, koska päällysteen ansiosta se pystyy itse erottamaan veden ja öljyn.

Öljy pysyy sienen huokosissa siihen asti, kunnes se puristetaan pois. Sientä voidaan käyttää uudestaan ainakin 25 kertaa. Siltä osin sieni on ympäristöystävällisempi kuin moni muu öljyntorjuntaväline.

Nanopäällysteen ehkä hienoin ominaisuus on se, että sitä voidaan käyttää aivan tavallisissakin sienissä. Mikä tahansa sieni saa huippuominaisuudet, kun se kastetaan päällysteliuokseen ja sen annetaan kuivua. Menetelmä on edullinen, ja se sopii hyvin sarjatuotantoon.

Tutkijoiden mukaan sienen päällyste voi sopia muuhunkin kuin öljyntorjuntaan. Samankaltaisia sieniä voitaisiin käyttää kaikkien ei-toivottujen hiukkasten poistamiseen vedestä ja ilmasta.

© Northwestern University

Nykykeinoja turvallisempi eläimille ja ympäristölle

Uuden älysienen luvataan myös olevan ympäristön ja eläimistön kannalta parempi ratkaisu kuin nykyisin käytössä olevat menetelmät: öljyn hajottaminen kemikaaleilla, öljyn polttaminen, öljyn poistaminen veden pinnalta vaahtojen tai imevien materiaalien avulla.

Kaikilla nykykeinoilla on haittapuolensa. Öljyn hajoittaminen kemikaaleilla on haitaksi eläimille, polttaminen aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, vaahdot eivät toimi korkeassa aallokossa ja imevät materiaalit ovat kalliita ja usein kertakäyttöisiä.

Sen sijaan uuden älysienen valmistaminen on halpaa, sitä voidaan käyttää monta kertaa ja se erottaa öljyn vedestä vahingoittamatta eläimiä tai ympäristöä.