Shutterstock

Aiempaa puhtaampi ilma pelastaa 1,5 miljardia lintua

Kun yhden kaasun vapautumista ilmaan rajoitettiin, sadatmiljoonat varpuset, peipot ja uunilinnut saavat nyt hengittää huoletta.

40 viime vuoden aikana kaikkiaan 1,5 miljardia lintua on pelastunut Pohjois-Amerikassa aiempaa kireämpien otsonisäädösten myötä. Määrä vastaa 20:tä prosenttia koko lintukannasta.

Yhdysvaltalaisten Cornellin yliopiston ja Oregonin yliopiston tutkijoiden tulokset olivat hämmästyttäviä, sillä otsonirajoituksia ei tehty lintujen pelastamiseksi vaan ihmisten suojelemiseksi.

Kyseessä on siis onnekas sivuvaikutus.

Otsoni iskee hengitysteihin

Otsonia on luonnostaan stratosfäärissä, jossa se muodostaa maapallolle Auringon haitalliselta UV-säteilyltä suojaavan kerroksen.

Otsonia voi kuitenkin muodostua myös maan pinnalla teollisuusprosesseissa ja liikenteen päästöissä, kun typen oksidit ja hiilivedyt reagoivat keskenään. Silloin otsoni on ympäristömyrkky ja voimakas kasvihuonekaasu.

Kun ihmiset ja eläimet hengittävät otsonia, kaasu vahingoittaa hengitysteitä.

Otsoni muodostuu kolmesta happiatomista. Se voi laukaista hapettumisreaktion, jos se pääsee reagoimaan limakalvoilla ja hengitysteissä olevien molekyylien kanssa.

Tällöin molekyylien kemialliset sidokset katkeavat ja ne alkavat reagoida ylimääräisten happiatomien kanssa, mikä voi johtaa akuutteihin tulehduksiin.

Limakalvot menettävät kykynsä suojata elimistöä mikrobeilta ja myrkyllisiltä kemikaaleilta, jolloin hengitystiet supistuvat ja alkavat tuottaa suojaavaa nestettä. Prosessin tuloksena hengittäminen vaikeutuu.

Ilman toimia 4,5 miljardia lintua olisi kuollut

Yhdysvaltalaistutkijat vertasivat eri alueilla elävien lintujen määrää 15 viime vuoden aikana alueilla tehtyihin ilmanlaatumittauksiin ja päästörajoituksiin.

He löysivät selvän yhteyden ilmanlaatua parantavien rajoitusten ja lintujen lukumäärän välillä.

Vaikka Pohjois-Amerikan lintukannat ovat vähentyneet kolmella miljardilla sitten 1970-luvun, tutkijat ovat sitä mieltä, että lintujen määrä olisi pienentynyt 4,5 miljardilla ilman tiukkoja otsonirajoituksia.

Otsoni iskee erityisesti pieniin lintuihin, varpusiin, peippoihin ja uunilintuihin, jotka muodostavat 86 prosenttia Yhdysvaltojen koko lintukannasta.

Sen lisäksi, että otsoni vahingoittaa lintujen hengitysteitä, sillä on myös vahingollinen vaikutus lintujen ravintonaan käyttämiin hyönteisiin ja kasveihin.