Ympäristö

luonto ja ympäristö

Ympäristö tuottaa Maan elämän

Ympäristö on yleiskäsite, joka viittaa niin veteen ja maahan kuin ilmaan ja lämpötilaankin. Kaikkeen, jota ilman emme tule toimeen. Silti kemikaaleilla saastutetaan maaperää ja pohjavettä ja meriä käytetään jätteiden loppusijoituspaikkana. Elämme parhaillaan aikaa, jolloin käynnissä on ilmastonmuutos, hiilidioksidin määrä vaikuttaa ympäristöön haitallisesti ja maapallon väestömäärä vain kasvaa. Fossiilisten polttoaineiden käyttö tuottaa yhä enemmän hiilidioksidia ja vähentää hapen määrää, ja suuret hiilidioksidimäärät heikentävät kasvien kykyä suojautua hyönteisiltä. Entä miten ympäristön saastuminen sitten vaikuttaa luontoon ja ihmisiin? Lue lisää ympäristön tilasta ja siitä, mitä tiede tekee pelastaakseen ympäristön.

Mitä saasteet tekevät ympäristölle?

Ympäristömme voi saastua monesta syystä. Keinolannoitteiden ja lietelannan typpipäästöt voivat saastuttaa vettä ja ilmaa ja johtaa ilman laadun heikkenemiseen ja hapen määrän vähenemiseen. Maailman merien muovijäte vaikuttaa kaloihin ja muihin merieläimiin, joiden kehitys häiriintyy tai jotka luulevat sitä ruoaksi. Myös maaperän saastuminen voi vahingoittaa ympäristöä. Maaperä voi saastua, kun esimerkiksi vanhoilla kaatopaikoilla kemikaaleja imeytyy maaperään, ja saastuminen voi vaikuttaa pohjaveteen. Lisäksi maaperä voi saastua siinä määrin, että sen päällä asuminen tai maan viljeleminen alueella voi olla terveydelle haitallista. Lue lisää ympäristön saastumisen seurauksista artikkeleista.