Shutterstock

Valtameristä löytyy eniten vettä

Vesi liikkuu maapallolla jatkuvassa kiertokulussa. Onko koskaan laskettu, miten vesi on jakautunut eri paikkoihin jonakin tiettynä ajankohtana?

Vesi liikkuu ja muuttaa muotoaan koko ajan.

Sama vesi on kiertänyt maapallolla miljoonia vuosia, ja ilman tätä kiertokulkua nykyisenlainen elämä ei olisi mahdollista.

Veden alituisen liikkeen vuoksi ei voida sanoa aivan tarkasti, missä ja miten paljon vettä kulloinkin on.

Yllä olevan kuvan luvut perustuvat yhdysvaltalaisen vesiasiantuntijan Peter H. Gleickin tutkimukseen.

Gleick on yksi kalifornialaisen Pacific Instituten perustajista ja sen nykyinen johtaja.

Ylivoimaisesti suurin osa vedestä on valtamerissä. Gleick arvioi niiden osuuden 96,5 prosentiksi. Seuraavaksi eniten vettä prosentteina on pohjavedessä ja sitoutuneena pysyvään jäähän ja lumeen.

Pysyvää jäätä ja lunta taas on eniten Etelämantereen ja Grönlannin mannerjäätiköissä sekä korkeilla vuorenhuipuilla.

Järvien vesi muodostaa vain hiukan yli kymmenestuhannesosan koko vesimäärästä. Makean veden järvissä vettä on yhteensä hieman enemmän kuin suolaisissa.

Järviäkin vähemmän vettä on joissa: vain reilut 2 000 kuutiokilometriä eli noin kaksi miljoonasosaa kaikista vesivaroista.

Vaikka maapallolla on runsaasti vettä, siitä voidaan käyttää hyväksi vain erittäin pientä osaa ja monilla seuduilla vedestä on pulaa.

99,7 prosenttia vedestä on joko liian suolaista tai liian vaikeasti saatavilla.