Wikimedia Commons
Tulivuorisaari Hunga Tonga

Tyyneenmereen syntyi uusi saari, jonne ilmestyi harvinaisia eliöitä

Tyynenmereen muodostunut tulivuorisaari ehti valottaa ekosysteemien syntytapaa, ennen kuin se tuhoutui vedenalaisessa purkauksessa vuonna 2022.

Kun Tyynenmeren eteläosaan syntyi uusi tuliperäinen saari vuonna 2015, niin geologit, vulkanologit, biologit kuin ekologitkin saivat hienon neitseellisen tutkimuskohteen.

Vasta syntyneessä saaressa oli mahdollista selvittää, kuinka ekosysteemit muodostuvat ja kehittyvät eteenpäin.

Hunga Tonga -niminen saari sai alkunsa vuonna 2015 alkaneesta tulivuorenpurkauksesta. Saari säilyi kuitenkin vain vähän aikaa, sillä samainen tulivuori tuhosi sen purkautuessaan uudelleen vain seitsemän vuotta myöhemmin.

Lyhyen olemassaolonsa aikana saari tarjosi yhdysvaltalaiselle tutkijaryhmälle mielenkiintoisen tutkimuskentän. Heidän tekemänsä havainnot ja päätelmät julkistettiin hiljattain mBio-tiedelehdessä.

Poikkeuksellisia pieneliöitä

Yllätyksekseen tutkijat löysivät koskemattomasta saaresta kokonaisen mikrobiyhteisön, jonka menestys perustuu rikin ja ilman sisältämien aineiden polttoon. Tällä periaatteella varmistavat energiansaantinsa muun muassa ne eliöt, jotka elävät merenpohjan mustiksi savuttajiksi kutsuttujen kuumien lähteiden ympäristössä. Niiden kautta purkautuva vesi sisältää paljon rikin yhdisteitä, sulfideja.

”Odotimme löytävämme esimerkiksi niitä eliöitä, joita esiintyy usein jäätikön vetäydyttyä, mutta löysimmekin tämän harvinaisen rikkiä ja kaasuja polttavan mikrobiryhmän edustajia”, kertoo pieneliöitä Coloradon yliopistossa tutkiva ekologi Nick Dragone Science Alert -verkkojulkaisulle.

Yhdysvaltalainen tutkimusryhmä otti 32 maanäytettä tulivuorisaaresta merenpinnan tason ja kraatterin huipun väliltä. Dna-analyysin avulla saatiin selville, mitä kaikkia eliöitä maassa elää.

Dragonen mukaan odotuksenmukaista olisi ollut, että saari olisi saanut ensimmäiset mikrobinsa merivedestä tai lintujen kuljettamana. Hunga Tongan pieneliöstö alkoi kehittyä poikkeuksellisesti.

Dragone olettaa, että saaren erikoiset bakteerit ovat peräisin kallioperästä:

”Löydöillä oli eniten yhteistä niiden mikrobien kanssa, joita esiintyy kuumissa lähteissä esimerkiksi Yellowstonessa ja muissa tuliperäisissä järjestelmissä. Siksi paras selitys on, että mikrobit olivat lähtöisin tällaisista lähteistä.”

Lyhyt tutkimusretki

Vaikka tulivuorenpurkauksia ja maanjäristyksiä tapahtuu melko usein, tutkijat saavat harvoin mahdollisuuden seurata läheltä aivan uuden ekosysteemin syntymistä ja kehittymistä.

Itse asiassa Hunga Tonga oli vasta kolmas tällainen tilapäinen tutkimuskohde, joka mahdollisti pitkäaikaisen havainnoinnin säilymällä yli vuoden.

”On tietenkin harmittavaa, että saari tuhoutui, mutta sen ansiosta tiedetään nyt paljon enemmän siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun saari on syntynyt”, toteaa Dragone ja jatkaa:

”Seuraavalla kerralla lähdemme varmasti keräämään lisää aineistoa. Meillä on nyt tarkka toimintasuunnitelma.”