Shutterstock
Antarktis

Tutkijat varoittavat: Veden kierto merissä uhkaa häiriintyä

Etelämannerta kiertävä syvä merivirta voi heikentyä jopa 40 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Muutos vaikuttaisi haitallisesti meriluonnon lisäksi ilmastoon.

Joka vuosi Etelämannerta ympäröivässä Eteläisessä jäämeressä vajoaa noin 250 miljardia tonnia kylmää suolaista vettä pohjaan melkein kuin putouksena.

Kuin nieluun työntyvän raskaan veden liike pitää osaltaan yllä valtamerien kiertoa, joka ilmenee lämpöä, hiiltä, happea ja ravinteita ympäri maapalloa kuljettavina merivirtoina. Ne taas vaikuttavat meriekosysteemien lisäksi mantereiden elinolosuhteisiin säätelemällä koko maapallon ilmastoa.

”Jos merellä olisi keuhkot, tämä kuuluisi niihin”, toteaa australialaisen Uuden Etelä-Walesin yliopiston (UNSW) ilmastotutkija Matthew England tiedotteessa.

Arvostetussa Nature-tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan Eteläisen jäämeren kilometrien syvyydessä kulkeva virtaus heikkenee. Merivirta uhkaa pysähtyä tämän vuosisadan puoliväliin mennessä.

UNSW teki tutkimuksen yhdessä Australian kansallisen yliopiston (ANU) ja yhdysvaltalaisen Massachusettsin teknillisen korkeakoulun (MIT) kanssa. Ennusteen esittäneet tutkijat perustivat käsityksensä malliin, jossa otettiin huomioon muun muassa YK:n vuoteen 2050 ulottuva skenaario ilmaston kehityksestä.

Malliin sisältyi myös aiemmissa mallinnuksissa huomiotta jätettyjä tekijöitä. Yksi niistä oli jäätiköiden sulamisen vaikutus meriveden kiertoon ja siitä mahdollisesti seuraava kierre.

Koska makea sulamisvesi pienentää meren suolapitoisuutta, merivedestä tulee kevyempää. Tiheyden muutos voi vaarantaa tuhansia vuosia jokseenkin samanlaisena pysyneen kylmän laskevan merivirran säilymisen.

”Siinä tapauksessa, että kasvihuonekaasupäästöt pysyvät nykytasolla, Etelämannerta kiertävä merivirta heikkenee yli 40 prosenttia tulevien 30 vuoden aikana – ja vaarana on sen pysähtyminen”, selittää professori Matthew England.

Maapallon elinhermo katkeaisi

Jos vakaa virtaus häviäisi kilometrien syvyydestä, syntyisi vakava merien vesikierron häiriö. Sen seurauksena elinolosuhteet voisivat muuttua radikaalisti.

”Ravinteet jäisivät syväänmereen ja lähellä merenpintaa elävien eliöiden tarvitsemista ravinteista tulisi pulaa”, toteaa England.

Jos Etelämannerta kiertävä merivirta hidastuu, Eteläinen jäämeri alkaa lämmetä myös syvemmältä. Lämpötiloja mittaamalla on jo saatu näyttöä veden lämpenemisestä.

Sekä Etelämantereen että Grönlannin jäätiköiden sulaminen kiihtyy sitä mukaa kuin maapallon keskilämpötila nousee. Siten mereen tulee jatkuvasti enemmän suolatonta vettä.

”Tutkimuksemme paljastaa, että jäätiköiden sulaminen vaikuttaa rajusti kiertoon, joka säätelee Maan ilmastoa”, toteaa geotieteiden tutkija Adele Morrison Australian kansallisesta yliopistosta.

”Merien lämmön, makean veden, hapen, hiilen ja ravinteiden kierrossa tapahtuvat perusteelliset muutokset vaikuttavat kielteisesti tulevina vuosisatoina”, summaa tutkimusjohtaja Matthew England.