Shutterstock
Døde træer ved vandkant

Tutkijat varoittavat: Puulajien häviämisellä voi olla katastrofaaliset seuraukset

Kolmasosa maailman puista on vaarassa. Tutkijat varoittavat puukuoleman seurauksista ihmisille ja vaativat pikaisia toimia.

Noin 30 prosenttia mantereiden pinta-alasta on metsien peitossa, mutta vihreiden alueiden määrä on vähenemässä uhkaavasti.

Vuonna 2021 laaditussa raportissa tutkijat totesivat, että noin 17 500 puulajia on vaarassa hävitä kokonaan. Toisin sanoen kolmasosa puulajeista on uhanalaisia. Vaarassa olevien puulajien määrä on kaksi kertaa niin suuri kuin uhanalaisten nisäkkäiden, sammakkoeläinten ja matelijoiden yhteensä.

Raportin laatineet tutkijat huomauttavatkin nyt, että puiden häviäminen vaarantaa myös ihmiset.

Tuoreessa tutkimuksessa esitetään, että lajien häviäminen voi aiheuttaa kuoliniskun kokonaisille ekosysteemeille. Kehitys voi vaikuttaa miljardien ihmisten elämään.

Jokainen puu on oma pieni maailmansa

Yli 45 tutkijaa 20:stä eri maasta allekirjoittaa uuden tutkimuksen, jossa muun muassa kuvataan, miten puulajien häviäminen voi käynnistää tuhoisan ketjureaktion.

Yli 100 lajia on hävinnyt

Jokaisessa puussa elää monia muita kasveja, eläimiä ja sieniä. Tutkijat arvioivat, että vähintään puolet maaeläimistä käyttää puita elinpaikkanaan.

Siksi puulajikirjon kapeneminen pienentää myös eläin-, bakteeri- ja hyönteislajien määrää.

Tuho tuntuu miljardien ihmisten elämässä

Tutkijat selittävät, että puiden häviämisen seuraukset ilmenevät pian myös muualla kuin metsissä.

Metsistä saatavien tuotteiden arvo on vuosittain noin 1,3 biljoonaa dollaria. Siitä hedelmien, pähkinöiden ja lääkeaineiden osuus on 88 miljardia dollaria.

Lisäksi 880 miljoonaa kehittyvien maiden asukasta on riippuvaisia puusta polttoaineena. Ja 1,6 miljardia ihmistä, jotka asuvat lähellä metsää, tarvitsevat puita elannon ja ravinnon hankintaan.

Tutkijat totetavat, että eri puulajien pelastamisella on jo kiire. Asiaa valaisee Malin Rivers, joka oli mukana tekemässä juuri julkaistua tutkimusta.

Rivers ja hänen kollegansa ehdottavat, että puut asetetaan etusijalle ympäristö- ja ilmastopolitiikassa. He toteavat myös, että alueita, joilla metsiä suojellaan, pitää laajentaa, ja laittomia hakkuita pitää estää entistä tehokkaammin.

"Tarvitaan nopeita ja tehokkaita toimia puulajien häviämisen estämiseksi. Lisäksi niitä ekosysteemejä, joihin vaarantuneet lajit kuuluvat, pitää suojella”, Rives sanoo.