Tutkijat pelkäävät metsien kuolevan, jos Amazonin paloja ei sammuteta

Useat tutkijat ovat huolestuneina esittäneet niin sanotun "metsäkuolemaskenaarion", jossa Amazonin sademetsien metsäpalot johtavat itseään pahentavaan ja laajenevaan kierteeseen.

Useat tutkijat ovat huolestuneina esittäneet niin sanotun "metsäkuolemaskenaarion", jossa Amazonin sademetsien metsäpalot johtavat itseään pahentavaan ja laajenevaan kierteeseen.

Shutterstock

Amazonin sademetsä on yhä liekeissä. Metsäpalo ei ole ongelma ainoastaan sademetsän eläimistölle, kasveille ja metsäpaloalueilla eläville ihmisille.

Jos metsien kaataminen jatkuu, brasilialaisten ilmastotutkijoiden mukaan sademetsien ekosysteemeillä on edessä pian keikahduspiste, ”tipping point”, joka johtaa peruuttamattomin metsäkuolemiin.

"Tipping point" määrittele Amazonin kipukynnyksen. Siinä sademetsän luonto alkaa muuttaa merkittävästi muotoaan.

Vuosina 2005, 2010 ja 2015-2016 Amazonin alueella vallitsi kuivuus. Vuosina 2009, 2012 ja 2014 siellä taas kärsittiin runsaista tulvista. Sään huomattavat vaihtelut ovat merkki keikahduspisteen lähenemisestä. Tutkijoissa syy piilee kiihtyneissä metsänhakkuissa, joita on tehty alueella vuosikymmeniä.

Kun puita kaadetaan tai ne palavat, alueen luonnollinen kosteus ja sadevesien pidätyskyky vähenevät. Tämä heikentää jäljelle jääneiden puiden elinoloja. Puut sitovat ilmakehästä vähemmän hiilidioksidia ja vapauttavat siihen vähemmän happea. Kuivat jaksot pitenevät, mihin vaikuttavat myös jo ennestään ilmastonmuutoksen vuoksi kohonneet lämpötilat.

Tutkijoiden mukana näin syntynyt haitallinen, metsäpaloja edistävä kierre johtaa Amazonin metsäkuolemiin.

Sademetsien kipukynnys

Jos sademetsästä kaadetaan ja poltetaan (tai palaa) 20–25 prosenttia, niiden ekosysteemi ”keikahtaa”. Tutkijoiden mukaan Amazonin alueen itä-, etelä- ja keskiosia ei tällöin voida enää luokitella ”metsiksi”.

Jos metsänraivaus ja metsäpalot tuhoavat 40 prosenttia sademetsän pinta-alasta, Amazonin itä-, etelä- ja keskiosat muuttuvat savanniksi.

Tämän mennessä jopa 17 prosenttia Amazonin alueen metsistä on kaadettu tai palanut.

Ei tiedetä, kuinka kauan metsänhakkuut jatkuvat.

Brasilian presidentti totesi elokuun alussa, että Amazonin metsiä kaadetaan edelleen, jotta saadaan tilaa soijapavuntuotannolle ja karjankasvatukselle.

Artikkeli jatkuu kuvien jälkeen.

Amazonin alueen massiiviset metsäpalot ovat saaneet G7-maat tarjoamaan Brasilialle "metsäpalopakettia".

”Maailman keuhkoille” tarjottu ensiapu käsittää 20 miljoonaa euroa. Toistaiseksi Brasilian presidentti on torjunut tarjouksen.

Euroopan komission CAMS-satelliittiohjelman mittaukset osoittavat, että metsäpalojen määrä Amazonilla on vähenemässä ja palautumassa normaalitasolle.