Etna hoippuu kohti merta ja uhkaa luhistua tuhoisasti

Italiassa Etna heräsi jälleen eloon. Purkaus ei kuitenkaan huoleta tutkijoita, mutta he pelkäävät sitä, että valtava tulivuori voi romahtaa mereen. Ja mittausten mukaan se mahdollisuus on olemassa.

Vuori vyöryy veteen. Murskaava isku muuttaa merenpohjan hyytelömäiseksi massaksi, ja se liukuu satoja kilometrejä.

Raju vyöry aiheuttaa kymmenkerroksisen talon korkuisen megatsunamin, joka törmää kolmeen mantereeseen.

Katastrofi tapahtui 8 000 vuotta sitten, kun suuri osa Sisiliassa sijaitsevasta tulivuoresta Etnasta vyöryi mereen. Ja se voi tapahtua uudelleen.

Mittaukset osoittavat, että Etnan koko kaakkoiskylki uhkaa nykyään luhistua, syöksyä mereen ja aiheuttaa kuvatun kaltaisen hyökyaallon. Jos näin käy, Etelä-Eurooppa voi joutua veden valtaan varttitunnissa.

Tutkimuksessa merenpohjan äänimittarit ovat paljastaneet, että Etna on siirtynyt neljä senttiä vain vähän yli viikossa, koska painovoima on repimässä tulta syöksevää jättiläistä hajalle.

Tässä piilee suurempi riski kuin on luultukaan. Painovoiman veto voi vaikuttaa nimittäin paljon voimakkaammin kuin tulivuoren sisuksen sula kiviaines, magma, joka vallalla olevan teorian mukaan työntää sen kylkiä ulospäin.

Tutkijat varoittavat vähättelemästä vaaraa ja seuraavat kehitystä merenpohjan mittariverkostolla, jonka tehtävänä on helpottaa uhkaavan luhistumisen ennustamista.

©

Etna nostatti jättitsunamin 8 000 vuotta sitten

Kun Etna purkautui vuoden 6000 eaa. tienoilla, syntyi vyöry, jossa kuusi kuutiokilometriä kiveä ja maata syöksyi mereen 300 kilometrin tuntinopeudella. Massa peittäisi koko Manhattanin aina Empire State Buildingin huipulle.

Vyörystä seurasi tsunami, jonka aallonkorkeus oli 40 metriä. Hyöky eteni yli 700 kilometriä tunnissa, liikkui kolmessa tunnissa Välimeren poikki ja törmäsi sen itäpäässä melkein 2 000 kilometrin päässä olevaan Syyrian rannikkoon.

Italialaistutkijat ovat kartoittaneet merenpohjaa 20 kilometrin etäisyydeltä Sisilian rannikosta ja löytäneet todisteita valtavasta maanvyörymästä. Löydöt sopivat iältään muissa Välimeren tutkimuksissa saatuihin jättitsunamia koskeviin ajoitustietoihin.

Sauma tekee Etnasta yliaktiivisen

Sen jälkeen, kun Etna purkautui ensimmäisen kerran vajaat 600 000 vuotta sitten, sen kraatteri on kihissyt melkein tauotta.

Tulivuoren vilkas toiminta johtuu siitä, että se sijaitsee niin sanotulla subduktio- eli alityöntövyöhykkeellä, missä Afrikan laatta ja Euraasian laatta kohtaavat.

Afrikka kirjaimellisesti työntyy Euroopan alle suunnilleen kahden sentin vuosivauhtia.

Suuren paineen ja korkean lämpötilan vuoksi Afrikan laatta sulaa ja magma nousee kohti maanpintaa. Kivisula on niin paksua, että kaasujen on vaikea päästä ulos. Siksi magma poistuu tulivuoresta räjähtävällä voimalla, kun se lopulta purkautuu.

Osa geologeista uskoo Etnan sijaitsevan niin sanotussa kuumassa pisteessä. Se tarkoittaa, että kyseisessä maankuoren kohdassa sisuksista nouseva kuuma aine sekoittuu subduktiovyöhykkeellä syntyvään magmaan. Tämä tapahtumasarja lisää osaltaan tulivuoren aktiivisuutta.

Yksi pahimmista tunnetuista Etnan purkauksista sattui maaliskuussa 1669. Silloin rannikkokaupunki Catania, josta on matkaa tulivuorelle 15 kilometriä, jäi valtavan laavavyöryn alle.

Kaikkiaan Etnan rinteiltä valui noin 64 000 kuutiometriä laavaa neljä kuukautta kestäneen purkauksen aikana. Sisilian rannikolla tuhoutui tuolloin 14 kylää.

Magma pitää yllä Etnan kasvua

Maan sisäosien sula kiviaines, magma, purkautuu tulivuoresta, jäähtyy ja muodostaa uuden kalliokerroksen. Jähmettynyt magma painaa painollaan vuorta kasaan ja pullistaa sen kylkiä.

Painovoima saa Etnan liikkeelle

Painovoima vetää Etnaa, joka sijaitsee Sisilian rannikolla mereen viettävässä rinteessä. Painovoiman ja magmakertymien yhteisvaikutus tekee tulivuoresta epävakaan ja saa sen siirtymään kohti merta.

Tektoniset laatat repivät kyljen

Etnan alla Afrikan laatta työntyy Euraasian laatan alle. Joskus liike tapahtuu nykäyksittäin. Silloin Etnan koko kaakkoiskylki repeytyy irti ja syöksyy kovaa vauhtia kohti Välimeren pohjaa.

Purkaus on pienempi paha

Etnan purkauksia pelätään, mutta tutkijat ovat saaneet selville vielä suuremman pelon aiheen: tulivuoren luhistumisen.

Kupliva sisus ja sijainti kahden tektonisen laatan rajalla tekee Etnasta epävakaan.

Geologi John Murray on tutkinut aktiivista tulivuorta melkein puoli vuosisataa, ja viimeisten 11 vuoden ajan hän on yhdessä brittiläis-ranskalaisen geologiryhmän kanssa kerännyt tietoa Etnan liikkeistä yli sadalla GPS-paikantimella, jotka on sijoitettu sen rinteille.

Luvut ovat osoittaneet tulivuoren siirtyvän kohti merta keskimäärin 14 millimetriä vuodessa.

Vyöryt ovat vaarallisia, ja liike hankaloittaa niiden säännöllisten mittausten tekemistä, joihin purkausennusteet ja -varoitukset perustuvat.

Tutkijat purjehtivat RV Poseidon -aluksella Etna-tulivuoren kaakkoispuolelle ja asettivat mittareita merenpohjaan. Mittarit rekisteröivät Etnan siirtyneen peräti neljä senttimetriä kaakkooon vain noin viikon kuluessa toukokuussa 2017. Matka on kolminkertainen verrattuna siihen, mitä Etna aiempien mittausten mukaan on yleensä siirtynyt kokonaisen vuoden kuluessa.

Painovoima vie kohti luhistumista

Pitkään oletettiin tulivuorten liikkuvan ensisijaisesti siksi, että niiden sisällä oleva magma pyrkii laajentamaan niitä.

Tuoreimman teorian mukaan purkauksessa valuva magma jähmettyy rinteille uudeksi kalliokerrokseksi ja kasvattaa kylkiin kohdistuvaa painetta. Siksi koko tulivuoresta tulee entistä epävakaampi.

Uraauurtavat tutkimukset osoittavat kuitenkin, etteivät pelkästään magman aiheuttama sisäinen paine ja rinteille kasautuvasta magmasta johtuva puristus voi selittää Etnan liikettä.

Katseet kohdistuvat nyt painovoimaan, joka kiskoo tulivuoren juurta kohti merenpohjaa.

Yllättävät tutkimustiedot ovat peräisin Etnan kaakkoispuolelle, 12 kilometrin päähän kraatterin keskipisteestä, 1 200 metrin syvyyteen sijoitetuista mittareista. Kolme mittaria toimi epävakaan kaakkoisen siirroslinjan eli maankuoren yläosan murtumavyöhykkeen pohjoispuolella.

Loput kaksi sijaitsivat sen eteläpuolella. Mittarit olivat niin sanottuja transpondereita, jotka vastaanottavat tiettyjä signaaleja ja reagoivat niihin lähettämällä itse uusia signaaleja.

Viisi transponderia lähettivät toisilleen ääniaaltoja 90 minuutin välein. Äänen taajuus oli 18 kilohertsiä, jota korkeampia ääniä ihmisen alkaa olla mahdoton erottaa.

Kun äänen nopeuden tiedetään olevan vedessä 1 500 metriä sekunnissa, voidaan määrittää mittarien välinen etäisyys äärimmäisen tarkasti siitä ajasta, jossa äänisignaali kulkee mittarista toiseen.

Tutkijat pystyivät näin ensimmäistä kertaa mittaamaan Etnan vedenalaiset liikkeet.

Toukokuussa 2017 Etnan kaakkoiskylki siirtyi reilussa viikossa peräti neljä senttiä merenpinnan alla. Siirtymä oli melkein kolminkertainen verrattuna aiemmin todettuun vuotuiseen liikkeeseen.

Nykäys tapahtui samaan aikaan maankuoressa havaitun lohkoliikunnon kanssa. Liike oli suurinta tulivuoren kaukana merellä sijaitsevassa alarinteessä ja pienintä keskustan alueella, jossa tehtiin myös mittauksia.

Mittavin muutos tapahtui siis kilometrien päässä Etnan levottomista sisuksista. Tästä tutkijat päättelivät, että nykäys ei johtunut tulivuorta pullistavasta magmasta eikä myöskään uudeksi kallioksi jähmettyvästä magmasta.

Pääsyyllisenä pidetään painovoimaa, joka vetää Etnaa jatkuvasti kohti merenpohjaa. Kun tulivuoren kohdalla olevien tektonisten laattojen rajalla tapahtuu lohkoliikuntoja, vuori ei kestä painovoiman vetoa vaan repeää rajuina vyöryinä.

Tutkijoiden mukaan Etnan kaakkoiskylki uhkaa tästä syystä irrota ja syöksyä Välimereen.

Tsunami voi syntyä jo lähivuosina

Tulivuoren päätyminen mereen on harvinaista muttei tavatonta. Esimerkiksi Japanissa osa vuonna 1972 purkautuneesta Unzenista vyöryi mereen.

Seurauksena oli 100-metrinen tsunami, joka hyökyi yli kalastajakylien ja tappoi 15 000 ihmistä.

Jos Etnan kaakkoiskylki romahtaa mereen ja aiheuttaa hyökyaallon, kuolonuhrien määrä nousee varmasti tuhansiin. Tutkijat varoittavatkin mahdollisuudesta, että Etna voi luhistua jo kymmenen vuoden kuluessa, sillä sen suuret liikkeet ovat arvaamattomia.

Tutkijat suosittelevat tekemää lisää lisää mittauksia Etnan liikkeistä Sisilian itärannikolla.

Luhistumista ei voida estää millään keinolla, joten riittävän varhainen evakuointi on paras mahdollisuus säästyä kuolonuhreita. Ja luotettavat ennusteet antavat aikaa evakuointiin.