Antarktiksen jään alta löytyi 91 uutta tulivuorta

Aiemmin jään alla tiedettiin olevan 47 tulivuorta. Tulivuorenpurkaus sulattaisi lisää jäätä alueelta, jolla ilmaston lämpeneminen on jo aiheuttanut muutoksia.

Tulivuoria jään alla

Tutkijat pelkäävät, mitä voi tapahtua, jos useat Antarktiksen jään alla olevista tulivuorista purkautuvat.

© Shutterstock

Napaseuduillla sulavat jäät ovat ehkä näkyvin merkki maailmanlaajuisesta ilmaston lämpenemisestä. Tutkijat ovat nyt löytäneet Antarktiksen jään alta ennen tuntemattomia tulivuoria, joiden mahdolliset purkaukset voivat sulattaa jäätä entistä nopeammin.

Kaikkiaan Edinburghin yliopiston tutkijat ovat havainneet 91 uutta tulivuorta Länsi-Antarktiksen rannikon jään alta.

Aiemmin alueella tiedettiin olevan 47 tulivuorta, joten uusien havaintojen myötä 3 500 kilometriä pitkällä matkalla on kaikkiaan 138 tulivuorta, joiden päällä on jopa neljä kilometriä paksu jääkerros.

Tutkijat pelkäävät vedenpinnan nousua

Tutkijat uskovat, että jään alla on vielä lisää tulivuoria. Niitä on oletettavasti niin paljon, että kyseessä on maapallon tihein tulivuoriesiintymä. Nyt suuri kysymys onkin se, kuinka moni niistä on aktiivinen?

Jos jään alla oleva tulivuori purkautuu, jo nyt epävakaa jääpeite Länsi-Antarktiksen yllä tulee vain entistä epävakaammaksi. Jää alkaa sulaa entistä nopeammin ja vedenpinnan nousu johtaa maailmanlaajuisiin ongelmiin.

Tulivuori voi aiheuttaa noidankehän

Tutkijat huomauttavat, että nykyisin tapahtuu eniten tulivuorenpukauksia alueilla, jotka ovat olleet aiemmin jään peitossa, esimerkkejä ovat Islanti ja Alaska.

Siksi arvellaan, että kun jääpeite tulivuorten yllä ohenee, ja tulivuoriin kohdistuva paine pienenee, vulkaaninen aktiivisuus lisääntyy. Siitä taas seuraa se, että jäätä sulaa yhä enemmän. Pahimmassa tapauksessa syntyy noidankehä, ja tilanne vain pahenee entisestään.