Shutterstock

4 uutista tulivuorenpurkauksista

Sulan laavan kiteistä saadaan selville, miten voimakas purkaus on tulossa. Tutkijat ovat myös todenneet, että laava voi liikkua jopa 3 kilometriä maan alla. Tässä neljä lyhyttä uutista tulivuoritutkimuksesta.

1. Laava liikku useita kilometrejä maan alla

© Getty Images

Tulivuoren kraatterin täyttävä laava voi olla peräisin kaukaa.

Kun yhdysvaltalaisgeologit seurasivat satelliittien avulla laajaa aluetta tulivuoren ympärillä Nicaraguassa, ilmeni, että maanalaiset laavavirrat saivat maanpinnan kohoilemaan 6–7 senttiä vielä yli kolmen kilometrin päässä tulivuoresta.

2. Tulivuori vapauttaa metaanin jään alta

© Shutterstock

Katlan tulivuori Islannissa kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Metaani, joka on sitoutunut maaperän ikijäähän Sólheimajökullin jäätikön alla, pihisee ilmaan, kun tulivuori sulattaa jäätä.

Kesän aikana ilmaan pääsee 41 tonnia metaania päivässä, mikä vastaa 136 000 lehmän aiheuttamia metaanipäästöjä.

3. Kiteet ennustavat tulivuorenpurkauksen

© Dr Margherita Polacci/ University of Manchester

Sulassa laavassa syntyvistä kiteistä voidaan päätellä, millainen tulivuorenpurkaus on odotettavissa.

Brittitutkijat ovat huomanneet, että jos laavassa on vain vähän kiteitä, purkaus tapahtuu nopeasti ja laava leviää helposti.

Purkaustyypin tunteminen helpottaa pelastussuunnitelmien laatimista.

4. Tulivuorenpurkaus tuottaa liuskeöljyä

© RICE

Geologien mukaan Pohjois-Amerikan maaperässä oleva öljyliuskekivi on syntynyt tulivuorenpurkauksessa 100 miljoonaa vuotta sitten.

Öljyliuskeen sisältämä raakaöljy on muodostunut mikrobeista, joita ovat houkutelleet tulivuorenpurkauksen maanpinnan tuntumaan nostamat ravinteikkaat mineraalit.