Tuulella pakkanen puree kovaa

Pakkanen tuntuu purevammalta, kun tuulee. Miten paljon tuulen voimakkuus vaikuttaa kylmän aistimiseen?

Tuuli todella vaikuttaa huomattavasti siihen, miten kylmäksi ihminen kokee ulkoilman. Kun ulkoilma on kylmempi kuin ihmisen iho, iholta siirtyy lämpöä ympäröivään ilmaan. Mitä kylmempi ul-koilma on, sitä enemmän lämpöä siirtyy. Tuuli nopeuttaa lämmön poistumista iholta. Mitä navakammin tuuli puhaltaa, sitä kylmemmältä pakkanen tuntuu. Ilman lämpötilan ja tuulennopeuden yhteisvaikutuksen kuvaamiseen talviolosuhteissa käytetään pakkasen purevuus -indeksiä. Se kuvaa paljaalta iholta tapahtuvaa lämpöhäviötä eri lämpötilan ja tuulennopeuden yhdistelmillä. Ilmatieteen laitoksen luokittelussa ihmisen kylmän aistiminen on jaettu kolmeen luokkaan ihon pintalämpötilassa sekä pintaverenkierrossa tapahtuvien muutosten mukaan. Purevuusindeksi -25–-35 tarkoittaa erittäin kylmää, jolloin paleltumat ovat mahdollisia pitkähkön ulkonaolon seurauksena. Paleltumisvaara-luokassa, jolloin purevuusindeksi on -35–-60, paleltumat ovat mahdollisia yli kymmenen minuutin ulkonaolon jälkeen. Suuri paleltumisvaara -luokassa (purevuusindeksi yli -60) paleltumavamma voi syntyä alle kahdessa minuutissa. Vastaavasti lämpimän ilman aistiminen riippuu ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden yhteisvaikutuksesta. Tätä mitataan niin sanotulla tukaluusasteikolla. Jos ilman suhteellinen kosteus on 90 prosenttia, kuten usein tropiikissa, 25 asteen helle vastaa tukaluudeltaan 34 asteen lämpötilaa 10 prosentin suhteellisella kosteudella. Suomessakin yleinen 70 prosentin suhteellinen kosteus saa 30 asteen helteen tuntumaan 40-asteiselta. Se on useimmista jo erittäin tukalaa.