Pyörretuulet maailman ympäri

Pohjoismaissa esiintyy trombeja ja syöksyvirtauksia, Yhdysvaltojen keskilännessä, Itä-Intiassa sekä Bangladeshissä voi ilmakehässä syntyä voimakkaita tornadoja.

Tornado; Oklahoma, 1999

Pyörretuulia eli trombeja voi kehittyä kaikkialla maapallolla aivan kylmimpiä seutuja lukuun ottamatta. Voimakkaiden tornadojen syntymiseen tarvittavia tekijöitä esiintyy sen sijaan vain harvoilla alueilla. Esimerkiksi Yhdysvaltojen keskilännessä ja Itä-Intiassa sekä Bangladeshissä ilmakehän olosuhteet ovat suotuisat rajuille ukkoskuuroille, jotka voivat olla pyörremyrskyn esiaste.

Trombeihin kuuluu monenlaisia ilmiöitä aina vaarattomista, paikallisen ilman lämmetessä syntyvistä läpimitaltaan muutaman metrin kokoisista tuulenpyörteistä, jotka nostavat ilmaan vettä, lehtiä tai hiekkaa, rajuihin lyhytkestoisiin pyöretuuliin, jotka pystyvät siirtämään isojakin rakennelmia paikaltaan. Pohjoismaissa trombit eivät ole yleensä kovin voimakkaita. Niitä voidaan pitää eräänlaisina pienoistornadoina.

Kaikki pyörretuulet syntyvät kutakuinkin samalla periaatteella. Epävakaassa ilmakehässä syntyy rajuja ukkoskuuroja. Niiden sisä- ja ulkopuolelle alkaa syntyä pyörteitä useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Trombi saa voimansa etenkin tuulen muutoksista eri korkeuksissa ja voimakkaista nousevista ilmavirtauksista.

Alueilla, joilla tornadoja esiintyy usein, kuten Yhdysvalloissa, säätä tarkkaillaan jatkuvasti ja erityistä huomiota kiinnitetään ukkospilviin, joista saattaisi kehittyä tornadoja. Koska tornadot liikkuvat erittäin nopeasti, niiden synty pyritään ennakoimaan mahdollisimman varhain, jotta myrskyvaroitus voidaan antaa niin pian kuin mahdollista. Vaikka havaintovälineiden kehitys on helpottanut tornadojen esiasteiden jäljittämistä, on silti erittäin vaikea ennustaa, milloin jokin ukkosmyrsky kehittyy tornadoksi. Riskialueiden asukkaiden on oltava aina varuillaan maaliskuusta elokuuhun ulottuvalla ajanjaksolla. Monet ovatkin rakentaneet erityisiä myrskysuojia kotinsa läheisyyteen.