Ilmavirtausten vuorokausirytmi

Mökilläni olen ihmetellyt sitä, että päivällä tuulee usein mereltä ja illalla maalta. Miksi?

Tämä ilmiö on havaittavissa kaikkein selvimmin keväisin, kun maan ja meriveden välillä on suuri lämpötilaero. Paikallisella säällä vaikuttaa olevan jonkinlainen vuorokausirytmi, johon päivän ja yön lämpötilaerot selvästi vaikuttavat. Tuuli on usein voimakkainta iltapäivällä ja heikointa auringonlaskun aikaan. Merien ja suurten sisävesistöjen rannoilla esiintyy vuorokaudenajan mukaan vaihtelevia maa- ja merituulia. Päivällä ilman lämpötila nousee mantereella lähinnä maanpintaa olevissa ilmakerroksissa, jotka kohoavat. Kohoavan ilman tilalle virtaa mannerta kylmemmän meren päältä viileää ilmaa, jolloin syntyy niin sanottu merituuli. Yöllä maanpinta ja sen yläpuoliset ilmakerrokset jäähtyvät nopeammin kuin vesi, jolloin kehittyy maalta merelle puhaltava maatuuli.