Shutterstock
El Niño

El Niño -sääilmiön synty

Miten Tyynellämerellä esiintyvä El Niño -sääilmiö syntyy ja millä tavalla se vaikuttaa säähän?

El Niño -ilmiö (eli poika) liittyy toiseen sääilmiöön, joka tunnetaan nimellä La Niña eli tyttö. Nämä ovat päiväntasaajan tienoilla Tyynellämerellä esiintyvän luonnollisen sääsyklin kaksi ääripäätä. El Niño -vuonna merivesi on Etelä-Amerikan länsirannikolla noin 2–3 astetta normaalia lämpimämpää, kun taas La Niña -vuonna vesi on vastaavasti kylmempää.

Pasaatituuliksi kutsutut tuulet työntävät normaalisti jatkuvasti lämmintä pintavettä päiväntasaajan tienoilla idästä länteen. Pasaatituulten nimi tulee luultavasti hollannin sanasta ”pasaat”, joka tarkoittaa läpikäyntiä. Laivat hyötyvät pasaatituulista, sillä ne lyhentävät matka-aikaa idästä länteen.

Pasaatituulet saavat kylmän pohjaveden nousemaan pintaan Etelä-Amerikan länsirannikolla, kun taas lämmin pintavesi aiheuttaa sateita Indonesiassa. Sade nostaa ilmamassoja ylös ja pitää siten yllä pasaatituulia.

Keskimäärin noin joka neljäs vuosi pasaatituulet heikkenevät, ja tuulen puuttuessa lämmin pintavesi päätyy Etelä-Amerikan rannikolle. Tällöin on kyseessä El Niño -vuosi.

El Niño vaikuttaa laajalti

El Niño vaikuttaa laajalti Australiasta Etelä- ja Pohjois-Amerikkaan asti ulottuvalla vyöhykkeellä, jossa se muuttaa sääoloja merkittävästi. Australiassa on tällöin kuivaa, ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa tulvii. Vuonna 1997 El Niño aiheutti 36–92 miljardin dollarin vahingot, ja tuhannet kuolivat lämpöaaltojen ja tulvien seurauksena.

La Niña -ilmiö seuraa usein El Niñoa, mutta ei suinkaan aina.

La Niña vaikuttaa myös laajojen alueiden säähän, mutta se ei muuta vallitsevaa säätä, vaan vahvistaa sitä. Toisin sanoen siellä, missä on kuivaa, on La Niña -vuonna vielä kuivempaa, ja siellä, missä sataa, sataa normaalia runsaammin.

El Niño - Kuivuus Australiassa

El Niño voi aiheuttaa kuivuutta Australiassa.

© Shutterstock

Elektronisten poijujen avulla tutkijat voivat seurata Tyynenmeren veden lämpötiloja ja ennustaa, koska lämmin pintavesi lähtee kulkeutumaan Indonesiasta kohti Etelä-Amerikkaa. Ennusteet eivät vielä osu aina kohdalleen, mutta tulevaisuudessa niillä tulee olemaan suuri merkitys esimerkiksi maanviljelijöille.

Ilmastonmuutos voi vahvistaa El Niñoa

Kiinalais- ja yhdysvaltalaistutkijoiden toteuttama tutkimus osoitti, että ilmastonmuutos voi vahvistaa El Niño -ilmiötä. Tutkijat hyödynsivät tietoja 33 eri vuoden El Niño -ilmiöistä ja selvittivät, että vuodesta 1978 lähtien El Niño on alkanut vaikuttaa entistä lännempänä, missä myös veden lämpötilat ovat kohonneet.

Lännemmäksi siirtymisen alkamisen jälkeen El Niño on ollut erityisen voimakas kolmena vuonna: 1982, 1997 ja 2015. Näinä vuosina El Niño aiheutti suuria vahinkoja ja lämpöennätyksiä.