Shutterstock

Mistä Eurooppa saa maakaasua?

Saksa on päättänyt keskeyttää venäläisen Nord Stream 2 -maakaasuhankkeen. Mistä Saksa sitten saa maakaasua – ja tarvitseeko se sitä ylipäänsä?

Maailman energiankäytön vuotuisten tilastojen tuoreimpien lukujen mukaan vuonna 2020 Euroopassa maakaasun kokonaiskulutus oli noin 541 miljardia m3, mikä vastaa 250 miljoonan kotitalouden kulutusta.

60 prosenttia tästä maakaasusta eli 321 miljardia m3 tuotiin sinne Euroopan ulkopuolelta.

Öljystä saadaan yli kolmannes Euroopan energiasta. Muita lähteitä ovat maakaasu (25,2 %) ja hiili (12,2 %).

© Shutterstock & Lotte Fredslund

59 % Euroopan energiasta tulee maakaasusta ja öljystä

Vuonna 2020 energian kokonaiskulutus Euroopassa oli 77,15 eksajoulea. Yksi eksajoule on 1018 joulea eli kulutus oli noin 1 triljoona joulea, joka saatiin lähinnä öljystä ja maakaasusta.

Maakaasun suuri tarve johtuu siitä, että Saksa ja monet muut Euroopan maat tarvitsevat sitä siirtymävaiheessa saastuttavista hiilivoimaloista ja hyljitystä ydinvoimasta täysin vihreään energiaan, joka toteutuu vasta vuosikymmenien päästä.

Venäjä lämmittää Eurooppaa

Eurooppa tuo maakaasua, ja Venäjä on taas yksi suurimmista sen viejistä, koska sillä on valtavia maakaasuesiintymiä Länsi-Siperiassa.

Venäjä toimitti vuonna 2020 peräti 238 miljardia m3 maakaasua putkia pitkin pääasiassa Eurooppaan, missä sen osuus tuontikaasusta on kaksi kolmasosaa.

Euroopan suuri tuontitarve johtuu siitä, että sen omat varannot on lähes jo käytetty.

© Shutterstock

Kolme esiintymää ruokkii Eurooppaa

Valtaosa Euroopan maakaasusta virtaa sinne putkia pitkin Siperiasta ja Persianlahdelta.

Pohjanmeri on hankala

Pohjanmeren maakaasuvarannot kuuluvat maailman suurimpiin. Kaasu on kuitenkin jakaantunut pieniin esiintymiin, joita on hankalaa ja kallista hyödyntää.

Persianlahden jättiesiintymä

Suurin maakaasuesiintymä on Persianlahdella noin 3 000 metriä merenpinnan alla. Siellä on viisi kertaa niin paljon kaasua kuin toiseksi suurimmasssa Urengoin esiintymässä Siperiassa.

Venäjän maakaasu on maalla

Länsi-Siperiassa on useita isoja maakaasuesiintymiä, jotka kattavat noin 45 prosenttia Venäjän maakaasuvarannoista. Niillä on se hyvä puoli, että maakaasua voidaan pumpata maalla.

Norjalla on suurin varanto, ja se vastaa noin puolesta Euroopan omasta maakaasutuotannosta. Vuonna 2020 norjalaiset pumppasivat Norjanmeren kentiltä maakaasua kaikkiaan 111 miljardia m3.

Tuotanto ei kuitenkaan voi jatkua samanlaisena.

Maailman energiankäytön tilastot osoittavat, että Norjan maakaasu riittää nykyisellä tuotantotahdilla vain vuoteen 2033.

Seuraavaksi suurimmat eurooppalaiset maakaasuesiintymät ovat Ukrainassa, mutta niistä ei olisi apua kuin muutamaksi vuodeksi. Siten Eurooppa on vahvasti riippuvainen Venäjän maakaasusta, sillä sen varannot ovat maapallon suurimmat ja 30 kertaa niin suuret kuin Norjan.

Seuraavaksi suurimmat esiintymät sijaitsevat Iranissa, Qatarissa ja Turkmenistanissa.