Musta öljy

Missä öljy syntyy?

Olen kuullut, että öljyä syntyy vain öljytaskuissa. Mitä ne oikein ovat?

Öljy on syntynyt levien jäännöksistä

Öljy on syntynyt maaperässä eloperäisestä materiaalista, muun muassa levien jäännöksistä. Öljyn syntyprosessi on kuitenkin vaatinut erityisolosuhteet.

Öljyn synty vaatii ensinnäkin sitä, että orgaanista eli eloperäistä ainesta päätyy sedimentteihin hapettomaan ympäristöön. Sedimentti on rapautumisen, eroosion, kulkeutumisen ja kerrostumisen tuloksena maan pinnalle muodostunut kerros maa-ainesta. Jos tässä kerroksessa on happea, paikalla on myös eliöitä, jotka hajottavat orgaanista ainesta, jolloin öljyä ei voi muodostua. Toiseksi eloperäisen materiaalikerroksen pitää joutua sen päälle kasautuvien kerrostumien vuoksi kovaan paineeseen ja altistua korkealle lämpötilalle.

Öljy ja geoterminen gradientti

Geologiassa puhutaan geotermisestä gradientista. Se ilmaisee, miten paljon lämpötila nousee, kun mennään sata metriä syvemmälle Maan sisään. Jotta öljyä voisi muodostua, geotermisen gradientin pitää olla 1,8–5,5 astetta jokaista sataa metriä kohden. Raskasta raakaöljyä esimerkiksi syntyy jo 40 asteen lämpötilassa ja noin tuhannen metrin syvyydessä.

Kun öljyä on muodostunut, se on kevyempää kuin ympärillä olevat maakerrostumat. Siksi öljyä alkaa vähitellen tihkua ylöspäin huokoisiin kivilajeihin. Nykyisin maaperästä porattava raakaöljy on syntynyt miljoonia vuosia sitten.

Öljy. Miten öljyä tuotetaan?

Öljyä tuotetaan poraamalla reikä maaperään ja pumppaamalla öljyä maan pinnalle. Poraaminen voi myös tapahtua merellä porauslautoilla. Maasta pumpattava öljy on raakaöljyä, joka pitää jalostaa öljynjalostamoissa bensiiniksi, dieseliksi ja lämmitysöljyksi.

Miten öljyä tuotetaan?