Lähi-idässä oli öljylle suotuisat syntyolot

Suurin osa maailman öljyvaroista on Lähi-idän maissa. Miksi ne ovat kasaantuneet juuri sinne?

Raakaöljy on muodostunut yli 100 miljoonaa vuotta vanhojen kasvien ja levien jäännöksistä. Nykyisen Lähi-idän alueella sijaitsi esihistoriallisena aikana lämmin Tethysmeri, johon joet kuljettivat kasoittain eloperäistä ainesta. Ainekset kasaantuivat meren pohjaan saostumiksi. Saostumat eli sedimentit kasvoivat vain 0,1 millimetriä vuodessa, mutta kun ainesta kerääntyi 10 miljoonan vuoden ajan, syntyi paksuja sedimenttikivilajikerroksia. Ne koostuvat yleensä savi- tai kalkkikivistä tai liuskeista, jotka sisältävät 2–5 prosenttia eloperäistä ainesta. Kun sedimentit hautautuivat yhä uusien kerrostumien alle, niiden lämpötila ja paine nousivat ja eloperäisistä aineista muodostui maakaasua ja raakaöljyä. Sitä paitsi alueen monet geologiset esteet, kuten paksut suolakerrostumat, ovat estäneet öljyä valumasta pois. Kun Tethysmeri kuivui, suurin osa öljystä jäi niin lähelle maanpintaa, että sitä on nykyään helppo hyödyntää. Yllättävää kyllä Persianlahden ympäristössä sanotaan olevan vielä monia suuria öljyesiintymiä, joita ei ole löydetty. Koska siellä on jo ennestään runsaasti öljyntuotantoa, sitä ei ole tutkittu läheskään niin perusteellisesti kuin monia muita maailman alueita.