Miksi öljynporauslautan tornin huipulla palaa tuli?

Olen ihmetellyt sitä, miksi öljynporauslautan tornin huipulla palaa tuli. Eikö siinä kulu kallisarvoista polttoainetta hukkaan?

boreplatform, gasafbrændning

Öljyesiintymissä on myös kaasua

Esihistoriallisella ajalla kuolleista eläimistä ja kasveista peräisin olevat aineet kasaantuivat muinoin merenpohjaan ja pettyivät erilaisten kerrostumien alle. Korkean paineen ja lämpötilan vaikutuksesta niistä muodostui öljyä ja kaasua. Öljyesiintymässä onkin aina myös jossain määrin kaasua. Uivista porausasemista johdetaan merenpohjaan pora, joka on asennettu toisiinsa liitettyjen putkien kärkeen. Putkia lisätään sitä mukaa kuin poraus etenee.

Porauslautalla poltetaan kaasua

Poran terälaitteistoa viilennetään ja voidellaan putkia pitkin alas pumpattavalla lietemäisellä sekoituksella, joka paluumatkalla kuljettaa pohjasta irrotetun aineksen ylös. Tämän ns. porausmudan avulla voidaan hallita myös öljyn tai kaasun virtaamista esiintymästä, jossa vallitsee kova paine. Kun öljy nousee porausasemalle jopa kilometrien syvyyksistä, paine esiintymässä laskee niin paljon, että sen sisältämä kaasu vapautuu samaan tapaan kuin avatussa pullossa, joka sisältää hiilihappoista virvoitusjuomaa. Jos esiintymässä on kaasua melko vähän, se yleensä poltetaan turvallisuussyistä erityisessä soihtuputkessa. Kaasua voidaan tosin myös käyttää porauslautan energianlähteenä.