Shutterstock

Kuinka kallista bensiinistä voi tulla?

Bensiinin hinta on saavuttamassa tason, joka kivistää kukkaroa. Onko hinnalla maksimia eli kuinka korkealle hinta voi kohota?

Vapailla markkinoilla bensiinin hintaa säätelee tarjonnan ja raakaöljyn kysynnän suhde eli se, kuinka paljon raakaöljyä on markkinoilla ja kuinka paljon asiakkaat sitä tarvitsevat.

Taloustieteilijä Adam Smith esitti vuonna 1776 teorian siitä, että täydellisillä markkinoilla vallitsee tasapaino näiden tekijöiden välillä. Jos tarjonta ei tyydytä kysyntää, hinta nousee.

On yritetty kehittää tilastollisia malleja ennustamaan raakaöljyn hinnan tulevaa kehitystä, mutta mallit ovat liian joustamattomia, sillä todellisuudessa se on liian ennalta arvaamatonta.

Esimerkiksi 1970- ja 1980-lukujen öljykriisit aiheuttivat polttoainepulaa, ja vuonna 2003 ja siitä eteenpäin kohonnut öljyn hinta johtui raakaöljyn kysynnän kasvusta, jonka taustalla oli etenkin Kiinan kaltaisten maiden voimakas talouskasvu.

Maailman 5 suurinta öljymaata

Jotta bensiinin hinta laskisi, maailman suurimpien öljyvarantojen omistajen pitäisi tuottaa enemmän raakaöljyä myyntiin.

Shutterstock

1. Venezuela

Noin 18 prosenttia maailman tunnetuista öjyvarannoista kuuluu Venezuelalle, joilla niitä on 304 miljardia tynnyriä. Vientiä rajoittavat muun muassa raakaöljyn laatuun liittyvät ongelmat.

Shutterstock

2. Saudi-Arabia

Arabian niemimaan kuningaskunnalla on yli 17 prosenttia maailman öljystä hallussaan. Määrä vastaa 298:aa miljardia tynnyriä raakaöljyä. Saudi-Arabia on lisäksi maailman suurin raakaöljyn viejä.

Shutterstock

3. Kanada

Maailman kolmanneksi suurimmat öljyesiintymät sijaitsevat ehkä hieman yllättävästi Kanadassa, jolla on öljystä 10 prosenttia eli 168 miljardia tynnyriä. Maa on seitsemänneksi suurin öljyn viejä.

Shutterstock

4. Iran

Iranissa on 158 miljardia tynnyriä öljyä eli yli 9 prosenttia maailman raakaöljystä. Yhdessä muiden öljynviejämaiden järjestön OPECin jäsenten kanssa maalla on 79,4 prosenttia maailman öljyvarannoista.

Shutterstock

5. Irak

Irak pitää viidettä sijaa listalla 145 miljardilla tynnyrillä raakaöljyä, joka vastaa 8:aa prosenttia maailman öljyvarannoista. OPEC-maista Irak on toiseksi suurin tuottaja Saudi-Arabian jälkeen.

Shutterstock

Maailman öljymarkkinat eivät ole täydelliset, vaan niihin vaikuttavat pitkälti tekijät, joita voi olla vaikea ennustaa.

Bensiinin ja dieselin maksimihintaan vaikuttavat useat seikat. Jos valtio ei suoraan säätele hintaa, bensiinin hinta voi saavuttaa lakipisteen kysynnän tuhoutumiseksi kutsutun ilmiön vuoksi.

Ilmiössä on kyse siitä, että kysyntä laskee, kun asiakkaat eivät enää halua maksaa vaadittua hintaa ja alkavat etsiä vaihtoehtoja, kuten julkista liikennettä tai sähköautoja.

Wll Streetin sanonnan mukana lääke korkeisiin hintoihin ovat korkeat hinnat. Kun tuotteesta tulee liian kallis, ihmiset lakkaavat ostamasta sitä, mikä laskee kysyntää ja siten myös hintaa.