Kuinka kallista bensiinistä voi tulla?

Bensiinin hinta on saavuttamassa tason, joka kivistää kukkaroa. Onko hinnalla maksimia eli kuinka korkealle hinta voi kohota?

Bensiinin hinta on saavuttamassa tason, joka kivistää kukkaroa. Onko hinnalla maksimia eli kuinka korkealle hinta voi kohota?

Shutterstock

Vapailla markkinoilla bensiinin hintaa säätelee tarjonnan ja raakaöljyn kysynnän suhde eli se, kuinka paljon raakaöljyä on markkinoilla ja kuinka paljon asiakkaat sitä tarvitsevat.

Taloustieteilijä Adam Smith esitti vuonna 1776 teorian siitä, että täydellisillä markkinoilla vallitsee tasapaino näiden tekijöiden välillä. Jos tarjonta ei tyydytä kysyntää, hinta nousee.

On yritetty kehittää tilastollisia malleja ennustamaan raakaöljyn hinnan tulevaa kehitystä, mutta mallit ovat liian joustamattomia, sillä todellisuudessa se on liian ennalta arvaamatonta.

Esimerkiksi 1970- ja 1980-lukujen öljykriisit aiheuttivat polttoainepulaa, ja vuonna 2003 ja siitä eteenpäin kohonnut öljyn hinta johtui raakaöljyn kysynnän kasvusta, jonka taustalla oli etenkin Kiinan kaltaisten maiden voimakas talouskasvu.

Maailman öljymarkkinat eivät ole täydelliset, vaan niihin vaikuttavat pitkälti tekijät, joita voi olla vaikea ennustaa.

Bensiinin ja dieselin maksimihintaan vaikuttavat useat seikat. Jos valtio ei suoraan säätele hintaa, bensiinin hinta voi saavuttaa lakipisteen kysynnän tuhoutumiseksi kutsutun ilmiön vuoksi.

Ilmiössä on kyse siitä, että kysyntä laskee, kun asiakkaat eivät enää halua maksaa vaadittua hintaa ja alkavat etsiä vaihtoehtoja, kuten julkista liikennettä tai sähköautoja.

Wll Streetin sanonnan mukana lääke korkeisiin hintoihin ovat korkeat hinnat. Kun tuotteesta tulee liian kallis, ihmiset lakkaavat ostamasta sitä, mikä laskee kysyntää ja siten myös hintaa.